V pozici krajského zastupitele tentýž Karamazov 16. září loňského roku totiž zvedl ruku pro usnesení, které ukládalo předložit ke schválení Zastupitelstvu Pardubického kraje převod základních uměleckých škol působících na území Pardubic Statutárnímu městu Pardubice.

Vedle toho hlasoval také pro definitivní převod uměleckých škol z kraje na ostatní obce – Choceň, Letohrad, Ústí nad Orlicí a další. Je tedy evidentní, že se nejedná o přání Rady Pardubického kraje, ale o legitimní rozhodnutí krajského zastupitelstva, které sám pan Karamazov podpořil.

Podívejme se však dále, 17. září 2009 krajský zastupitel Karamazov hlasuje pro převod pardubických domů dětí a mládeže z Pardubického kraje na Statutární město Pardubice. Tenkrát mu zřejmě připadal návrh převést základní umělecké školy či domovy dětí a mládeže z kraje na obce jako koncepční, a to zřejmě z toho důvodu, že jsou tato zařízení využívána především místními dětmi.

Nutno dodat, že Pardubický kraj na oplátku přebíral a přebírá od obcí speciální školy, které mají regionální působnost.
Dnes mu to zřejmě jako koncepční nepřipadá. Volby se holt pomalu blíží a košile je mu asi bližší než kabát. O jednom jsem však přesvědčena. Měnit účelově názory a lhát se nemá ani v předvolební kampani.

Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči