V loňském roce se kapacita mateřských škol navyšovala doslova na poslední chvíli a zapříčinila nemalou roztržku mezi tehdejšími kandidáty na primátora města. Nejhlasitějším kritikem se stal Jindřich Tauber, který letos obrátil a čtyřicet šest neumístěných dětí považuje za úspěch.

Město Pardubice má propracovaný bodový systém přijímacího řízení do mateřských škol, přesto však podávání přihlášek nedokáže korigovat, z čehož těží rodiče předškolních dětí. Předškoláci totiž musí být ze zákona přijati přednostně, a tak se do pardubických školek dostaly i čtyři děti, které nemají ve městě trvalé bydliště.

Přihlásit dítě do školky v místě zaměstnání jednoho z rodičů bývá mnohdy snazší, než aby dítě docházelo či dojíždělo do školky v místě bydliště. Letos se do pardubických školek dostali sice jen čtyři mimoměstští, ale naučí-li se rodiče této možnosti v budoucnu využívat, budou mít mladší pardubické děti smůlu.

Hlavním problémem pardubických mateřinek jsou děti mladší tří let. Na jednu stranu je pochopitelné, že mateřské školy nepřijaly děti, jež dovrší tří let teprve příští rok na jaře, na druhou stranu však vyvstává otázka, co s těmito dětmi?

Matky se budou chtít vrátit do práce, navíc zaměstnavatel drží místo pouze tři roky, ale pokud nebude dítě docházet do mateřské školy, těžko žena na „drženou“ pracovní pozici nastoupí.

V loňském roce kritizoval Jindřich Tauber vládnoucí koalici, kterou označil za tu nejhorší od roku 1989.
Jenže i tato velmi špatná koalice si uvědomovala palčivý nedostatek míst v pardubických školkách a snažila se na něj reagovat přístavbou nových míst.
Letos se také přistavovalo, ale i přesto děti, kterým budou tři roky v následujícím roce, nárok na školku nemají.

Místo zdůraznění nadstandardu, za který pan námětek považuje umístění všech tříletých pardubických dětí do mateřských škol, by měl spíše nabídnout adekvátní pomoc matkám, které se na jaře příštího roku budou chtít vrátit do zaměstnání.

Jiří Lejhanec, zastupitel, města Pardubice za Občanskou demokratickou stranu (ODS)