Tomáš Pelikán, ředitel pardubického dopravního podniku:
„Pevně věřím, že po uzavření pardubické třídy Míru dopravní kolaps nenastane. Navýšení dopravy na náměstí Republiky není ani tak věcí dopravního podniku, jako města. Myslím si ale, že nenastanou větší komplikace. Je otázkou, co se stane po 1. dubnu, kdy budou uzavřeny ulice Palachova a 17. listopadu."

Ivo Drahotský, současný proděkan a od zítřka děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice:
„Dopravní komplikace samozřejmě nastanou, a to hlavně
v době dopravní špičky, tedy ráno a večer. Kapacita křižovatek nebude stačit a prodlouží se doma průjezdu městem. Řidiči budou hledat jiné alternativy, které ale Pardubice bohužel nenabízí."

Martin Kolovratník, pardubický poslanec:
„Myslím si, že ne. Po zkušenostech s uzavřením Wonkova mostu předpokládám, že se řidiči úseku vyhnou a přizpůsobí své chování  situaci. Náročné to bude určitě v prvních dnech, ale věřím, že to Pardubice zvládnou. Doporučuji využít jiné způsoby dopravy, třeba kolo. Já sám cestuji mimo město vlakem."

Rostislav Hübl, ředitel pardubické městské policie:
„Rozhodně bude dopravní situace ve městě pro řidiče podstatně ztížená. Jestli  ale nastane přímo kolaps, to těžko říci. Třída Míru není hlavní dopravní tepna města, to se spíš obávám chystaných uzavírek na ulicích Jana Palacha a 17. listopadu, tam už taková situace pravděpodobně hrozit bude."   (kd, sejk)