Nové úseky dálnic v Pardubickém kraji přinesly mnohé, včetně negativních dojmů. Vášnivé debaty se vedly nejen na sociálních sítích mezi čtenáři, ale přenesly se i do politických kuloárů.

Slávu nového třináctikilometrového úseku v posledních dnech zastínily zprávy o dopravních nehodách.

Kvůli nedostatkům s oplocením se ostatně už v polovině prosince pohádali politici. Kritiku kvitují i řidiči, které lesní zvěř na neoplocených úsecích Opatovice-Časy ohrožuje.

Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dopravní nehody i způsobená zranění, nejen že rozpoutaly debaty, ale pod heslem všechno zlé, je k něčemu dobré, upozornily na fakt, s kterým je nutné něco udělat.

Naštěstí si toho všimlo i Ředitelství silnic a dálnic a rozhodlo se jednat. Výsledkem toho, co ze začátku vypadalo jako pouhá přestřelka politických názorů na sociálních sítích, je slib urychlení výstavby oplocení. Tomu už se podle mě tleskat dá.