„Tak mám dojem, že do Pardubic přichází doba falešných proroků a samozvaných soudců, že se vrací doba, kdy účel světí prostředky," nechala se slyšet pardubická primátorka Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice v narážce na dění kolem zprávy kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic týkající se územní studie Dražkovice.

„Kontrolní výbor na základě prostudování podkladů dospěl k závěru, že při pořizování studie Dražkovice došlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky a zprávu s tímto závěrem předložil mimořádnému zastupitelstvu. Já, byť jsem kontrolní výbor upozornila, že jím zpracovaná zpráva není v souladu se zákonem, jsem vzala jeho závěry natolik vážně, že jsem okolnosti zpracování územní studie Dražkovice nechala okamžitě prošetřit interními auditory," prohlásila pardubická primátorka.

Pochybení ze strany kontrolního výboru

„Pochybení kontrolního výboru nelze považovat za zanedbatelné. Při šetření totiž, v rozporu se zákonem, nepožádal o vyjádření toho, kdo o problému nejvíce ví, tedy úředníka – v tomto případě hlavního architekta, případně náměstka, do jehož gesce tato činnost spadá. A zpráva výboru přece není jedinou a nezpochybnitelnou pravdou, ale podkladem pro rozhodování zastupitelů. Jak by mohli hlasovat pro jakékoli usnesení, bez znalosti všech faktů? V tom je zpráva kontrolního výboru v rozporu se zákonem o obcích, o němž jsem hovořila, když jsem kontrolní výbor vyzývala k odstranění nedostatků před tím, než zprávu znovu předloží zastupitelstvu," nechala se slyšet Štěpánka Fraňková.

„Podle zákona o obcích má zpráva mimo jiné obsahovat návrhy směřující k odstranění zjištěných nedostatků a být podepsána členem výboru a zaměstnancem, jehož činnosti se kontrola týkala. Podle zákona výbor k zápisu ve fázi předložení do zastupitelstva připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. To, že zaměstnanci a gesční náměstek, jichž se kontrola týkala, nedostali, v rozporu se zákonem, vůbec možnost se k této zprávě vyjádřit, je více než znepokojující," poznamenala pardubická primátorka.

Na sto stran textu měli jen tři týdny

„Překvapilo mě i to, že dva členové kontrolního výboru měli na zpracování této zprávy zhruba čtyři měsíce, ale ostatním členům výboru dali na prostudování materiálu čítajícího téměř sto stran textu tři dny. Doufám, že do příštího jednání zastupitelstva kontrolní výbor svá pochybení napraví a zpráva, jež bude předložena zastupitelům, bude již plně v souladu se zákonem," řekla Štěpánka Fraňková.

„A co mě irituje asi nejvíce? Jak se zdá, tak nikomu nevadí, že postup kontrolní ho výboru je v rozporu s elementární lidskou slušností. Už dávno přece nežijeme v době inkvizice, kdy stačilo ukázat prstem a říci vinen," uzavřela primátorka Pardubic.