„Budoucnost výletní lodi Arnošt v Pardubicích je nejistá. Pardubická plavební, která zajišťuje dopravu po Labi včetně plavby na Arnoštovi, nabídla Dopravnímu podniku města Pardubic odkoupení části svých akcií. Jenže dopravní podnik tento krok neposvětil,“ napsal Pardubický deník.

Proč se někdo nezeptá, proč se tak stalo? Dopravní podnik města Pardubic (DPMP) a.s. podnikl pro záchranu dopravy na Labi v Pardubicích mnoho aktivit, které byly jeho vlastní iniciativou.

Jedna věc však je vlastní odkoupení akcií a druhá je jejich reálná hodnota. Dopravní podnik obdržel nabídku na odkoupení akciového podílu za jeho nominální hodnotu v době, kdy společnost Pardubická plavební a.s. není v dobré pozici, a to především ekonomické.

Proč zatím řekli ne?

Akcionář sice vyjádřil podivení nad nesouhlasem představenstva dopravního podniku, ale již se nezmínil o tom, že je společnost dlouhodobě ve ztrátě, že je třeba, aby plavidlo prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a že má nejistý smluvní vztah s nájemcem na lodi.

A právě z těchto důvodů představenstvo Dopravního podniku města Pardubic reagovalo tak, že návrh neodsouhlasilo. Pokud vlastníci akcií společnosti Pardubická plavební budou ochotni přehodnotit svoji nabídku, je DPMP ochotný dále jednat a celou věc řešit.

Najít společnou řeč

Několikrát jsme deklarovali, že jsme schopni plavbu po Labi provozovat. A tento názor máme i nadále. Je velice dobře, že má město zájem plavbu po Labi též zachovat.

A jaká může být lepší kombinace než vůle města i vůle dopravního podniku, který je městem vlastněn ze sta procent, tuto věc řešit?
Otázka dalšího osudu lodi Arnošt je tedy určitě v rukou zastupitelů. Ideálním řešením by bylo zadat zpracování znaleckých posudků na loď samotnou, ale i na hodnotu akcií, které by měl DPMP a.s. odkoupit. Pak bude jasné, jakou cenu akcie mají a nebude důvod k pochybnostem o tom, zda bylo něco pořízeno za cenu, která neodpovídá realitě.

Poté už jen zbývá najít ekonomický model provozu, který je založen z velké části na dotacích. Ale společnou řeč ve vlastním fungování společnosti, rozpočtu a provozních záležitostech jistě město i jeho stoprocentní dcera, tedy dopravní podnik, jistě najdou.

Všichni se shodneme na tom, že loď Arnošt již k Pardubicím patří a měli bychom se pokusit nalézt řešení, které mu pomůže. Ale musí to být skutečně všichni, tedy nejen město a dopravní podnik, ale hlavně sám současný akcionář, který by měl přijít s reálnou nabídkou odpovídající současné ekonomické situaci lodi Arnošt.

Tomáš Pelikán, šéf pardubického dopravního podniku