Státní moc, neziskové organizace i jednotliví lidé se zatím vyznamenávají v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Odborníci ale už teď upozorňují na budoucí úskalí. Vzedmutá emoce opadne, přejde v nudu a šeď. Z Ukrajiny budou postupně přicházet chudší lidé, kteří zde nemají kontakty. A vláda, ač má dobrou vůli, není dostatečně připravena.

Už teď si ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek v Deníku stýská. Očekával by od úřadů, ústředních i obecních, větší pomoc. A hlavně jasné vedení a řízení. Vadí mu i byrokracie.

Nejsou to přehnané obavy? Nikoli. Pokud se ruská agrese na Ukrajině povleče, můžeme čekat na půl milionu uprchlíků. Budou tady měsíce a mnozí navždy. Při vší obrovské úctě k lidem, kteří je ubytují doma, to věc nevyřeší. Obce i firmy musí najít a připravit vhodné ubytovny. Vládní úřady musí vše přesně koordinovat.

Martin Komárek.
Nejedí nám náš chlebíček?

Už teď se objevují potíže. Pražské centrum pro uprchlíky muselo dočasně zavřít. Chybí lůžka. Obtížně se organizuje očkování ukrajinských dětí. Vůle nestačí. Zapotřebí jsou zkušenosti a odbornost. Ty však zdejší úřady v této věci nemají. Na rozdíl od Německa či Rakouska, které dokázaly s vypětím všech sil zvládnout přistěhovaleckou vlnu, kterou vyvolala válka v Sýrii, Česko zatím nemá s uprchlíky zkušenosti. Jistě, tvrdí se, že Ukrajinci jsou nám bližší. Ale složit někam hlavu, dostat najíst a najít práci potřebují stejně jako Syřané, Iráčané či Afghánci. Je to obrovská logistická akce, která chce velkorysost a přesnost.

Vláda by měla rychle pozvat ku pomoci experty z OSN či zemí EU, kteří mají zkušenosti s velkým přílivem lidí. Jinak hrozí, že přes veškerou dobrou vůli Česko neobstojí. Solidaritu vystřídá roztrpčení a chaos. Je samozřejmě možné, že válka neskončí nejhorším možným výsledkem. Seriózní vedení státu se však musí připravit i na černý scénář.