Nesdílím optimismus magistrátu, který vyplývá z úterního článku v Pardubickém deníku, že Tyršovy sady dostaly už zelenou.

Petice občanů žádala o objektivní posouzení rozsahu kácení (a z toho vyplývajících následných výsadeb) a nikoliv o zhodnocení, jestli projekt odpovídá zadání či nikoliv.

Píši toto vyjádření ve středu odpoledne a do této chvíle jsem jako představitel petice nedostal od magistrátu očekávaný posudek. Dozvěděl jsem se jeho znění pouze díky médiím. Jistě to neznamená, že by magistrát ignoroval cca 1200 podpisů pod peticí, určitě se jedná o opomenutí!

Mám před sebou zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku: Revitalizace Tyršových sadů, na jejímž základě byl vypracován projekt. Mohu pouze konstatovat, že na třinácti stranách elaborátu je několikrát jemně zmíněna vegetace, takže při četbě člověk dojde k názoru, že tam možná jsou i stromy a keře. Materiál nestanovuje žádné podmínky a limity, takže pro každého projektanta je to pole neorané a může si navrhnout v hospodaření se zelení, co chce. To se také stalo. Projekt je v této formě pro Pardubice nevhodný, protože po jeho realizaci bude území parku po dlouhou dobu vyřazeno ze své funkce, která mu přísluší a kterou dodnes i v daném zuboženém stavu plní.

Inženýr Šaňa z Botanického ústavu Akademie věd je soudním znalcem a musel tedy odpovědět pouze na jednoznačně postavenou otázku magistrátu, zda projekt souhlasí se zadáním.

Výslovně v posudku uvádí, že se nezabýval rozsahem kácení, eventuálními výchovnými zásahy a nebo plánovaným přesazováním a výsadbami.

Zároveň naznačil, že inventarizace stávající zeleně, provedená projekční firmou z Nového Města nad Metují má určité nedostatky. Ty jsme zjistili i my.

Také potvrdil, že současný stav parku je i logickým následkem chybějící údržby, za kterou odpovídá posledních dvacet let magistrát. Odpovídající odborná péče v minulosti by ušetřila značné finanční prostředky v současné době.

Soudní znalec odpověděl na zcela jiný dotaz, než vyžadovala petice občanů. Dává tedy toto stanovisko zelenou kácení v Tyršových sadech?

Jiří Svoboda, autor petice proti kácení stromů v Tyršových sadech