Nejchladnější období letošní zimy už je téměř za námi a na silnicích se pomalu ukazují důsledky. Silnice po zimě často připomínají spíš vybraný adventní kalendář než komunikaci, kde je bezpečné jezdit.

Po zimě se silničáři vždy snaží nejhorší úseky opravit a díry zadělat. Týká se to ale většinou silnic ve větších městech a jejich bezprostředním okolí. Na menší vesnice často zapomínají. Své o tom ví obyvatelé malé vesnice Hrachoviště, kde žije okolo 100 lidí. Už několik let mají v silnici obří díry, které se ještě prohloubily při zahájení stavby dálnice D35 vedle okolních vesnic. Hrachoviště je totiž jednou z obcí, kudy projíždí nákladní vozy ze stavby.

Havarijní stav silnice v obci Hrachoviště u Býště.
Silnice v Hrachovišti je několik let v dezolátním stavu. Letos ji konečně opraví

Podle silničářů byla komunikace ve špatném stavu už před zahájením výstavby dálnice. Věděli o tom a přesto s tím téměř nic neudělali a silnice třetí třídy, která není určena k projíždění nákladních vozů, byla zničena ještě víc.

Podobná situace je na mnoha menších vesnicích. Působí to, jakoby se na méně frekventované silnice zapomínalo, nebo se jejich opravy odkládaly, až to bude opravdu kritické, což je případ právě Hrachoviště. Přitom protahování oprav, nebo provizorní zasypání děr štěrkem, které moc nezabírá, v důsledku ještě zvýší náklady.

Opravovat by se po zimě měly všechny silnice, bez ohledu na jejich „důležitost“. Po všech se totiž lidé dopravují domů a jejich špatný stav může způsobit mnoho škod. Z toho důvodu by všechny silnice měly být stavěny kvalitně, což by mohlo předejít hlubokým nebezpečným dírám, na jejichž opravu se pak musí vynaložit miliony korun.