Petr Ministr porušuje zákon

Kdyby byl Karel Haas upřímný člověk, měl se ve svém článku přiznat, že je krajským předsedou ODS a Petr Ministr jejím dlouholetým členem. A celé léta Petr Ministr, v rozporu s podmínkami koncesní smlouvy, prováděl politická shromažďování svých členů a příznivců v městském areálu bez toho, aniž by požádal o povolení Magistrát města Pardubic.

Karel Haas šíří ve svém článku poplašné zprávy, ve kterých nečestně podává zavádějící informaci, že nikdo, kromě Petra Ministra, neumí zazimovat otevřenou nádrž s vodou. To je lež. Obdobnou činnost provádí například městská společnost PAP, která provozuje Plavecký areál Na Olšinkách.

Celé své dílko podal Karel Haas jako osobní názor prezentující můj problém. Není to pravda. Naopak je to lež. Prezentoval jsem názor klubu zastupitelů ČSSD. O všem jsme hodně diskutovali i na městském a okresním výboru ČSSD a ani jeden hlas z řad členů ČSSD nebyl v rozporu s naším stanoviskem. O všem, samozřejmě, existují zápisy na sekretariátu.

Karel Haas mě obviňuje z šíření dezinformací. Opět je to lež a zcela podlé tvrzení, protože žádný konkrétní příklad mé nepřesnosti neuvádí.

Kdyby byl Karel Haas čestný člověk, tak měl sdělit občanům, že Petr Ministr dlouhá léta porušuje zákon. Jde o porušování povinnosti vůči obchodnímu zákoníku, zákona o korporacích, zákona o účetnictví a koncesního zákona.

Jak podle obchodního zákoníku, tak podle zákona o korporacích, společnosti zapsané v obchodním rejstříku (tedy i veřejně obchodní společnosti) musejí povinně zveřejňovat závěrky a výroční zprávy ve sbírce listin, což Petr Ministr prokazatelně nečinil. O tom všem Karel Haas, jako právník, v době psaní svého článku, dobře věděl.

Požádal o vytvoření právní analýzy

Proto jsem požádal právní odbor Magistrátu města Pardubic o vypracování právní analýzy, zda je v souladu s právními předpisy a normami, že se Petr Ministr hlásí do soutěže, kde jde o veřejné finanční prostředky, a přitom neustále porušuje zákony a navíc tají svoje příjmy.

Svým sdělením se zastupitel Karel Haas v podstatě přiznává, že má problém se zastupitelskou demokracií v našem městě. Bezdůvodně nařkl a téměř obvinil Radu města Pardubic z podjatosti, nekompetentnosti a téměř nesvéprávnosti. Za to by se měl omluvit všem zastupitelům a radním. Kdyby byl čestný a upřímný, tak se měl zmínit o mé důvodové zprávě, proč radou města prošlo zadání analýzy hospodaření několika společností našeho města. To záměrně přehlížel.

Proč chtěla zvrátit hlasování radních?

Také dobře ví, že v rozporu s dobrými mravy byla u projednávání tohoto bodu v radě města přítomná i Ludmila Ministrová, která, ač není členkou rady, zasahovala do průběhu jednání a snažila se zvrátit hlasování, aniž by ji k tomu  kdokoliv vyzval.

Vzorem čestného člověka pro Karla Haase může být jeho bývalý stranický kolega Jiří Janků, který jen při stínu podezření okamžitě ukončil své politické angažmá.

Na závěr ještě jeden ne nepodstatný detail. K problému koupališť jsem dal do médií jediný věcný článek bez uvádění konkrétních osob či firem.

Každý občan města si tak oprávněně může položit otázku, proč ta potrefená husa tak hlasitě kejhá?

Vítězslav Novohradský, pardubický radní, ČSSD