V Pardubickém deníku vyšel v sobotu 29. ledna.

V první řadě bych chtěla zdůraznit, že jedním z hlavních cílů plánovaného sloučení, samozřejmě vedle optimalizace celého středního školství v regionu, byla záchrana Střední průmyslové školy potravinářské Pardubice. Tato škola má mnohaletou tradici a svým zaměřením je v České republice takřka unikátní. Na společných jednáních kraje a ředitelů škol tedy nikdy nezazněl návrh, natož dohoda, že by nástupnickou školou mohla být SOŠ a SOU Pardubice – Polabiny.

Co se samotné SOŠ a SOU Polabiny týče, jedná se o školu, která v minulých letech prošla už několika pokusy o optimalizaci. Výsledkem je veliká roztříštěnost oborů, z nichž některé jsou pro svoji naddimenzovanost kritizovány i ze strany úřadu práce nebo tripartity. A trh práce je vedle demografické křivky hlavním hlediskem, kterému musíme nabídku středoškolských oborů přizpůsobovat.

Současní žáci SOŠ a SOU se nicméně nemusí ničeho obávat. Všichni budou moci dokončit stávající studium v Pardubicích a uvažované přesuny některých oborů do škol, kde budou mít oborovou příbuznost a poptávku, se jich nedotknou.

Věřím, že současná situace je pouze nedorozuměním a jednání s oběma řediteli slučovaných škol se vrátí do konstruktivní a věcné diskuze.

Jana Pernicová, členka krajské rady zodpovědná zaškolství, kulturu a památkovou péči