Jako ředitel hypermarketu Globus v Pardubicích proto musím vyjádřit znepokojení nad informacemi z médií o úmyslu zrušit tyto obory na Střední odborné škole (SOŠ) a Středním odborném učilišti (SOU) Poděbradská v Pardubicích.

Globus již druhým rokem nabízí žákům oborů Prodavač, Kuchař, Řezník, Pekař a Cukrář možnost získat stipendium a po absolvování školy i pracovní příležitost v našich hypermarketech. V době, kdy je na různých úrovních deklarována potřeba podporovat učňovské školství, považujeme tento typ spolupráce za významný přínos při řešení problematiky zaměstnanosti. Zamýšlené zrušení těchto oborů je pak podle našeho názoru v přímém rozporu s touto snahou.

Chápeme snahu o optimalizaci systému středního školství, kterou je Pardubický kraj zřejmě veden. Nicméně v tomto případě by se dotkla oborů, které jsou na pracovním trhu žádané a nesmírně potřebné. Jednalo by se o politováníhodný krok, který by se v budoucnosti negativně promítl například do kvality služeb a do celkového snížení odbornosti v tomto segmentu. Chtěli bychom tedy apelovat na ty, kdo mají pravomoc takové rozhodnutí přijmout, aby tak učinili až po důkladné úvaze.

Ivan Šrám, ředitel pardubického hypermarketu Globus