Nechci se pouštět do polemiky s názory pana Petra Zlesáka na to, která z obou skupin politiků je úspěšnější a občanům prospěšnější, tím méně pak s tvrzeními o tom, která radnice si více žije v luxusu. Spíše bych chtěl nabídnout na položenou otázku jiný pohled.

Nehlasuje se o lidech, ale o systému

Nehlasujeme přece o lidech, ale o systému.

Nezatěžujme svá rozhodnutí tím, že třeba máme rádi svého starostu a nemáme rádi paní primátorku.

Pokud je náš starosta tak úspěšný, jistě se v případě zrušení obvodů prosadí v „celoměstské politice" a vzkvétat bude celé město.

Martin Slezák, člen TOP 09