Netají se praktickým přístupem k řešení problémů, zjišťovali jsme tedy jeho názory na citlivá témata, konkrétně v současnosti tolik přetřásané veřejné zakázky a dotace.

Představme si, že by ODS vyhrála krajské volby a vy jste se stal hejtmanem. Co by se v přístupu kraje k přidělování veřejných zakázek změnilo?
První krok, který hodláme podniknout, je umožnit opozici aktivní účast při výběrových řízeních kraje. Chceme tím jasně deklarovat, že nebudeme těmi, kdož by nastavovali parametry tendrů na míru jakýmkoli předem vybraným uchazečům, jak k tomu často docházelo. Na druhou stranu si nejsem jist, zda výběr subjektu s nejnižší nabízenou cenou je vždy ta nejlepší cesta. Roli hrají i další kritéria, a to je třeba si uvědomit a nejít slepě pouze za nízkou cenou. S ní jde mnohdy ruku v ruce i nízká kvalita.

Jak se díváte na fakt, že většina veřejných zakázek je, mírně řečeno, sporná?
Běžná praxe ve veřejných zakázkách je: vítězná společnost nabídne realizaci zakázky za 40 procent skutečných nákladů, práce objedná u subdodavatele, který je sice třeba odvede řádně a včas, ale jeho služby vítěz tendru poté zpochybní a nezaplatí mu. Celkovou částku však  sám objednavateli vyfakturuje a vykáže nemalý zisk. Dochází tu tím pádem k devastaci konkurenčního prostředí regionu, což má přímý dopad na zaměstnanost, odvody daní a mnoho dalších oblastí.

Jste tedy pro zavedení přímé ekonomicko-trestní zodpovědnosti politiků?
Rozhodně ano.

Dalším bolavým místem jsou dotace, jaký recept na jejich účelnější využití nabízíte?
Já osobně nejsem nikterak velkým propagátorem dotací, ale když už tu jsou, musíme je využít co nejefektivněji. Jedním dechem ale podotýkám, že dotace mají řešit ty případy, kdy se opravdu reálně projeví na zlepšení života co nejširšího spektra občanů. Mluvím o komunikacích, vybavenosti, vyšší kvalitě každodenního života, zaměstnanosti a zdravotní péči. Okázalé megaprojekty aquaparků a podobných opulencí mi přijde až nemravné realizovat právě nyní, v době hospodářské recese. Mají sloužit lidem, ne politikům a jejich kamarádům, respektive financování vlastních aktivit. Nejsem tak naivní, abych věřil, že se současnou praxi podaří změnit přes noc, ale udělám skutečně všechno pro to, aby se toto téměř mafiánské soukolí jednou provždy přestalo točit.

Pokud se stanete hejtmanem, nařídíte prošetření všech sporných zakázek, třeba i zpětně?
Tak to si pište.