Je nám velmi líto, že někteří politici, jejichž zásluhy o rozvoj města se rovnají nule, dezinformují občany svými prohlášeními v médiích, které se nezakládají na pravdě (například zastupitel Jan Linhart, který klub a jeho popularitu bez našeho souhlasu využil ve své minulé volební kampani).

V současné době zabezpečuje hokejový klub široké využití volného času pro zhruba 350 dětí ve svých žákovských a dorosteneckých kategoriích a extraligový program pro „A“ tým. Tato sportovní činnost obsahuje program pro celý rok – tréninkové jednotky, zápasy, turnaje atd. Vzhledem k tomu, že zásadní záměr při generální opravě a renovaci arény v roce 2000 a 2007 byl multifunkční, tak postupem let se ČEZ Arena stala jednou z nejvíce vytížených v České republice.

Hokejisté se tedy logicky dělí o strávený čas v aréně s basketbalisty, šachisty, umělci při koncertech, dříve florbalisty, hráči malé kopané, vystavovateli, účastníky valných hromad, účastníky obchodních a náboženských setkání či s krasobruslaři a širokou veřejností. Byť hokej celou situaci zcela jistě chápe a vychází majiteli arény (MRFP) v mnoha případech vstříc přeložením svých akcí, dostal se zcela paradoxně do krajní situace.

Za poslední tři sezony ztratil hokejový klub celkem 480 tréninkových hodin na ledě určených pro mládež (ročně 160 hodin). Před dvěma lety jsme byli nuceni zrušit jeden tým v dorostenecké kategorii, který v posledních dvou letech prostě neměl šanci získat nutných 560 hodin tréninku (280 hodin ročně).

Jako naprosto zásadní fakt bychom dále chtěli uvést, že od roku 2001 uhradil hokejový klub za nájem a služby v aréně celkem 153 607 149,08 korun, což je v českých poměrech ojedinělý případ.

Neznáme žádný jiný hokejový klub v České republice a ani žádný jiný sportovní klub, který působí nebo působil v aréně, jenž by se přiblížil jakékoliv úrovni zhruba 154 milionů korun, které jsme byli nuceni zaplatit. Výchozí pozice hokejového klubu, ať už v možnosti přípravy na ledě, nebo klubových možností je zcela odlišná od všech ostatních konkurenčních klubů v ČR.

Při tvorbě našeho sportovního programu aktivně spolupracujeme s majitelem arény, v mnoha případech pro nás nevýhodně uvolňujeme prostor pro jiné sporty a akce, protože chápeme filozofii využití multifunkční arény (viz například pro nás velmi komplikované přeložení domácího utkání s Libercem 26. září 2010 – koncert Chinaski a zářijový program v aréně).

Jako neposlední fakt je potřeba uvést, že A mužstvo v podstatě nevyužívá k tréninku hlavní halu, protože se do ní v mnoha případech prostě kapacitně nevejde.

Z těchto výše uvedených důvodu a programu haly na celý rok proto logicky vyplývá již několik let nutnost vybudování třetí ledové plochy. V naprosto drtivé většině případů, ať v České republice nebo v Evropě, jsou tato zařízení součástí komunální vybavenosti.

Zde je naprosto nezbytné uvést, že tento záměr nemá samostatný charakter využití pouze pro hokej. Je součástí širokého projektu, jenž obsahuje výstavbu prostor, který budou moci využívat všichni zájemci (především školy, veřejnost, sportovní kluby Pardubic) a který bude vhodný i pro míčové sporty nebo třeba rekreační zdravotní cvičení nebo jiné volnočasové aktivity. Takto byl předložen a pevně doufáme, že získá i potřebnou podporu.

Není nám známo, proč mnoho osob, které jsou o těchto jasně daných součástech projektu přesně informovány, je záměrně neuvádí, případně používají negativní argumentaci, která se nezakládá na pravdě.

Třetí ledová plocha je totiž pouhou součástí nového multifunkčně využitelného projektu, který Pardubicím v tuto chvíli zcela určitě chybí.
Především z tohoto důvodu jsme se rozhodli výše uvedené informace opětovně zveřejnit.

Zbyněk Kusý, generální manažer, HC Eaton Pardubice