Po přečtení této zprávy a zejména přiložené Analýzy sloučení středních škol jsem dospěl k názoru, že záměr krajské radní Jany Pernicové a odboru školství nelze podpořit.

Jednoznačně lze říct, že po tomto spojení dojde k oborovém roztříštění Střední průmyslové školy potravinářské, která se historicky vždy jasně profilovala. Obory, které by přešly na potravinářskou školu, se stávající nabídkou vůbec nekorespondují.

Alarmující jsou však i další skutečnosti vyplývající z materiálu pro zastupitele.
Záměrem kraje je převést cca 500 žáků SOŠ a SOU Pardubice do budovy Střední školy potravinářské Pardubice. V této škole v současnosti studuje 240 žáků a po příchodu žáků ze SOŠ a SOU Pardubice by se jejich počet zvedl na 740. Kapacita školy je však podle předložených materiálů pouhých 420 žáků.

Předkládaný materiál uvádí, že v obrovském areálu SOŠ a SOU Pardubice studium dokončí žáci oboru Ekonomika a podnikání, což činí 66 osob. Celý areál je však koncipován pro 1200 studentů.

Další problém „optimalizace“ spočívá v nedořešených majetkoprávních vztazích. Zatímco SOŠ a SOU Pardubice sídlí v prostorách vlastněných krajem, je SPŠP v prostorách, které si pronajímá za úplatu od města Pardubice.

Budova SPŠP samozřejmě nedisponuje prostorami pro odborný výcvik ani pro kuchaře a číšníky, natož pro kosmetičky a kadeřnice. Bude tedy Pardubický kraj, pro zajištění kvalitního odborného výcviku, investovat nemalé finanční prostředky do budovy, která mu nepatří?

Je-li cílem odboru školství snížit úroveň tradičně kvalitní výuky poskytované na SPŠP, nutit studenty z Pardubic dojíždět za studiem některých oborů do jiných měst a zejména plýtvat penězi daňových poplatníků, pak vykročili v případě této takzvané optimalizace středních škol správným směrem.

Simeon Karamazov, zastupitel Pardubického kraje za Občanskou demokratickou stranu