Pardubická radnice neuspěla s reklamací rekonstrukce Tyršových sadů. Reklamaci podala proto, že některé cesty v parku zůstávají po deštích zatopeny.

Primátor Pardubic Martin Charvát se nejprve vyjádřil, že bude požadovat „dosypání" některých cest, aby k tomu nedocházelo. Nyní prohlásil, že se město při prokazování závady nevzdá.
To, že s vodou v parku mohou při rekonstrukci nastat problémy, jsme tvrdili po celou dobu našeho sporu s radnicí o Tyršovy sady.

Říkali jsme opakovaně: „nekácejte tolik" a „nebetonujte tolik" a „nevrtejte do parku tak brutálně – nevíte, co to udělá se spodní vodou a může nastat problém".

Je to vážnější?

Měli bychom se snad nyní škodolibě radovat, že na naše slova došlo? Určitě ne, protože problém je možná mnohem vážnější, než jen zatopené cestičky a řešit bychom jej nyní měli v zájmu parku společně.
Již před rekonstrukcí byly vodní poměry v parku velmi nepříznivé až kritické.

Kdyby se nyní ukázalo, že došlo k jejich zhoršení, tedy k navýšení hladiny spodní vody, nebo ke zhoršenému odvádění srážkové vody z parku, mohlo by to znamenat velký problém pro nově vysazené stromy a také riziko pro původní vegetaci.

Přitom možných důvodů pro takové zhoršení najdeme hned několik: Vykácení velkého počtu stromů a rozsáhlých ploch keřů, které přispívaly k odpařování vody. Vybudování rozsáhlé betonové plochy promenády, kde se voda nemůže ani vsakovat ani odpařovat. Rozsáhlé stavební práce a přesuny zeminy, které mohly změnit schopnost půdy i podloží vodu odvádět.

Účinnější drenáž

A nevíme ani, jaký vliv má odstranění původní drenáže parku, která byla nahrazena novou, údajně účinnější.

Je dobře, že současně vedení radnice problém přiznává. Ale reklamace nebo navyšování cest nyní nestačí. Je třeba objektivně zjistit, do jaké míry se vodní poměry v parku změnily. A pokud se změnily k horšímu, je třeba bez otálení hledat nápravu.
Proto jsme již před časem podali panu primátorovi oficiální podnět k tomu, aby město zadalo nové nezávislé hydrogeologické šetření.

Existuje naštěstí velké množství dat z dřívějších průzkumů v parku a bude tak možné objektivně doložit, zda ke změně vodního režimu v Tyršových sadech po přestavbě došlo.

Nechceme malovat čerty na zeď, ale jde nám o to, aby se případná rizika nepodcenila. Doufáme, že i politici si budou vědomi hodnoty Tyršových sadů a přistoupí k problému zodpovědně.

Jan Linhart,
Zelená pro Pardubicko Miroslav Seiner, sdružení Chráníme stromy