Vypsání výběrového řízení na provozovatele Pardubického letního kina, o kterém uvažuje současné vedení radnice, považuji za krok správným směrem.

Chovat se jako dobrý hospodář

Město by se mělo chovat jako dobrý hospodář. Pravda, je trochu s podivem, že stejnou optikou nehledí k dalším kulturním projektům realizovaným v krajském městě. Většinu nejvýznamnějších kulturních akcí totiž vedení města zadává bez jakéhokoliv výběrového řízení jedné organizaci s faktickým monopolem na pardubickou kulturu. A není to zcela zanedbatelná částka, jedná se o celých 15 milionů korun. Domnívám se, že zejména těmto projektům by výběrová řízení významně prospěla.

Je logické, že pokud máte každoročně jistých patnáct milionů na akce, bez ohledu na jejich kvalitu a rozsah, nemáte mnoho důvodů je rozvíjet a posouvat někam dál.
Ale zpět k letnímu kinu.  Pokud má být řízení, tak výběrové, nikoliv poptávkové, s jasně danými podmínkami.

Dojde k velkému návratu k přírodě?

Ono není tak těžké promítnout na dataprojektor, postavený doprostřed louky, 60 filmů (ilegálně stažených z internetu) na plátno 1 x 1 metr.
I takový „počin" může být, s trochou fantazie, nazýván letním kinem. A jistě se najde pár pořadatelů, kteří by něco takového za 200 tisíc korun dokázali realizovat, nebo se alespoň domnívali, že to svedou.

Výsledkem může být letní kino  o poznání komornější, promítající z dataprojektoru, bez toalet, občerstvení, programových brožurek, delegací a třeba také laviček. Tedy velký návrat k přírodě a romantice. Ale koneckonců, bude to letní kino a představitele města nemůže nikdo nařknout z nesplnění předvolebních slibů. Zachránili jsme Pardubické letní kino, vaše volba, občané, byla správná.

Další cestou je vypsání transparentního výběrového řízení, lépe ještě koncesního, jehož vítěz bude mít mandát letní kino pořádat během několika dalších let.
Zadání by ovšem mělo být co nejkonkrétnější. Tedy definovat nejen počet dní, ale také dramaturgii, kvalitu filmů, kapacitu letního kina, kvalitu diváckého zázemí, počet filmových delegací, rozsah propagačních materiálů, zejména praktických programových brožurek. Taktéž by měl reflektovat skutečnost, zda bude či nebude vybíráno vstupné.

Vítěze má zvolit hodnotící komise

Vítěze takovéhoto výběrového řízení by měla zvolit hodnotící komise a nikoliv vedení města na jedné ze svých pracovních porad.
Věřím, že vítěz pak bude schopen pokračovat v tradici letních promítání v kvalitě, na kterou jsou diváci zvyklí.

Jsem rád, že se Pardubické letní kino stane prvním významným kulturním projektem, jehož realizátor bude vybrán v transparentním výběrovém řízení. Možná jen škoda, že se tak stane až po sedmi (!) letech jeho pořádání.

Jsem si jist, že další kulturní projekty, jako jsou například Dožínky, Vánoční trhy, Galerie Mázhaus, Kulturní dům Hronovická či Pernštýnská noc, ho budou brzy následovat.

Jan Motyčka, současný programový šéf Pardubického letního kina