V září roku 2008 se otevřela nově zrekonstruovaná škola v Rybitví za 109 milionů korun. Byly postaveny nové dílny pro truhláře a tesaře za 22 milionů, na domově mládeže se vyměnila stará dřevěná okna za plastová. Tehdejší vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek v roce 2006 řekl, že už za dva roky nebudou muset studenti dojíždět do Hradce Králové jako dosud a všechny stavební obory se budou vyučovat v Rybitví.

V Rybitví by se měli připravovat řemeslníci a středoškolsky vzdělaní odborníci pro stavebnictví, kteří na Pardubicku a okolí chybí.
Nyní tentýž Roman Línek vše popírá a poukazuje na špatné dopravní propojení s krajským městem. Toto před dvěma lety nevěděl?
Stačí se spojit s Dopravním podnikem města Pardubic a zjistíte, že do Rybitví jezdí linky číslo 3, 7, 11, 18 a školní spoje, které jezdí z různých částí města. Nyní představitelé krajského školství změnili názor a chtějí rozptýlit stavební obory do různých škol.

Proč se tak děje měsíc po volbách do parlamentu a po přijímacích řízeních na střední školy? Jaká je to slušnost od představitelů ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj vůči rodičům dětí? ČSSD by měla podporovat hlavně dělnická povolání a technické obory.
Naše škola, dílny, domov mládeže, jídelna a kuchyně mají být zrušeny a přestěhovány na okraj Pardubic, kde jsou pro sloučení daleko horší podmínky.
Toto nesmyslné stěhování by stálo další miliony korun. Nebylo by lepší přestěhovat žáky a studenty ze starých prostor do moderní a špičkově vybavené školy v Rybitví? A ještě by se ušetřilo!

Je možné, aby se v současné době takto plýtvalo penězi daňových poplatníků? Škola funguje přes 50 let a vychovala mnoho dobrých odborníků ve stavebnictví. Je paradox, jak se dá od stolu ukázat na někoho, kdo skončí.

Co ale bude dál s tak velkým areálem v Rybitví? Co bude s domovy mládeže pro 160 ubytovaných? Zůstane rok ladem a pak si ho někdo za pár babek koupí a bude podnikat? Snad není možné v této době se takto chovat. Je to nemorální!

Ale to si asi krajská radní Jana Pernicová neuvědomuje. Školství je v katastrofálním stavu. Místo toho, aby se řešily věci pro školství prospěšné, tak zde vidíme pravý opak. Vyzýváme proto radní Pernicovou, Línka a další, aby upustili od této nekoncepčnosti a přehodnotili daný stav. Snad nerozhoduje tato skupina lidí.

Přece podle selského rozumu není možné, aby přestavba za 150 milionů za dva roky proletěla komínem.
Možná, že krajští radní žijí v kapitalismu, ale socialisticky myslí. Těchto nešvarů je asi v naší zemi spousta, toto je jen špička ledovce!

Za úsek výchovy mimo vyučování: Drahoslav Česák, Olga Nováková, Jan Maršíček, Roman Kudrna, Daniela Zezuláková