Média přinesla v uplynulých dnech informace o asistenci velkého počtu policistů a strážníků při kontrolní prohlídce provozovny U Ľupťáka v parku Na špici, kterou prováděl stavební úřad magistrátu města.

Asistence těchto složek při řadě úkonů orgánů státní správy není neobvyklá, zpravidla však bývá v síle jedné hlídky a ne v takovém rozsahu, kdy se na místo dostavilo sedm aut a kolem dvacítky lidí.
Je tedy nutno zkoumat, proč k asistenci bezpečnostních složek vůbec došlo a proč bylo nasazení tak početné.

Na základě vyjádření jednotlivých orgánů je zřejmé, že popud k celé akci vzešel od Úřadu městského obvodu (ÚMO) Pardubice I. na základě tvrzení jednoho z občanů, že se tam prý chystá demonstrace. Tajemnice ÚMO I. informovala o připravované údajné demonstraci proti této prohlídce s tím, že není dosud nahlášena, ale existují zvěsti, že se připravuje na stejný termín konání kontrolní prohlídky v počtu cca 200 osob.

Proč se rozjela 
monstrakce?

Vedoucí stavebního úřadu na základě této informace požádal městskou policii ze zákona o asistenci a ta následně požádala o pomoc i Policii ČR.

Je s podivem, že na základě jedné stížnosti a petice kolující na internetu dospěje ÚMO I. k tomu, že bude velká demonstrace. A rozjede se hotová monstrakce.

Nedošlo k šíření poplašné zprávy?

Byla skutečně tato demonstrace síly třeba? Nedošlo třeba k šíření poplašné zprávy? Nechyběli v tuto chvíli městští strážníci a státní policisté někde jinde? Proč se třeba letos neřešilo obdobnou asistencí strážníků několik průvodů fandů na sportovní utkání, především na hokej, byť i o nich se dalo něco načíst na internetu? Na tyto i další otázky je třeba odpovědět.

Po bitvě je každý generálem. Ale v tuto chvíli to vypadá, že nasazení bezpečnostních složek rozhodně nutné nebylo a hlavně ne v takové síle. Chyba vznikla na ÚMO I., který nedobře vyhodnotil informace. A pak už to jelo.

Akce vzbudila zbytečný rozruch

Z chyby je nutno se poučit, aby k takové situaci příště nedocházelo. Akce totiž ve veřejnosti vzbudila zbytečný rozruch.

Petr Klimpl, zastupitel Pardubic, ODS