Kdo z nás by si v Pardubicích nevšimnul autobusu hromadné dopravy jezdícího městem a propagující městskou akciovku Vodovody a kanalizace.
Málokdo se však zamyslí, jaký význam má utrácet peníze na propagaci majoritního dodavatele vody do domácností a firem v Pardubicích.

Po rozhovoru s několika odborníky, opravdovými odborníky, musí člověk nabýt dojmu, že představitelé města (a bohužel nejenom našeho) z nás spotřebitelů dělají hlupáky. Je pravda, že tyto společnosti mohou upravovat cenu vodného, stočného, srážkového atd. dle své libosti tak, aby společnost fungovala řádně a neprodukovala ztrátu, kterou by muselo město hradit, jako je tomu v případě dopravních podniků.

Problém spočívá v tom, že hospodaření této společnosti je vždy ziskové. Ovšem, aby byl vznesen „oprávněný“ nárok na zdražení, je potřeba vymyslet, jak snížit zisk, aby byl nárok skutečně oprávněný. Jedním ze způsobů je i již výše zmíněná pojízdná reklama.

Aby toho nebylo málo, Vodovody a kanalizace, stejně jako celá řada dalších „akciovek“ města nepodléhá rozhodování zastupitelstva. Tedy nejvyššího orgánu města. Přestože by se tato skutečnost zdála logická. Ne, řízením jsou ve skutečnosti pověřeny osoby pouze z řad koaličních zastupitelů prostřednictvím dozorčí rady a jiných orgánů společnosti. Tím, že tam „sedí“, jim tak nějak automaticky vzniká nárok na odměnu. Čímž opět dochází k onomu kýženému zvýšení nákladů. O skutečné odbornosti dosazených lidí nemluvě.

Závěrem si dovolím malý exkurz do let těsně porevolučních. Vzpomenete si ještě na památnou větu, která tehdy mnohým zvedala krevní tlak? – Voda se musí zdražit, protože lidé začali šetřit. Z toho plyne poučení, které se netýká pouze vody.

Pokud máte pocit, že je něco drahé, radši nad tím nepřemýšlejte, a už vůbec se na tom nesnažte ušetřit, mohlo by se vám vše vrátit v několikanásobném zdražení.

Miroslav Drobný, tajemník Věcí veřejných Pardubického kraje