Kriminalita v celém Pardubickém kraji klesá, tak hovoří čísla statistiky roku 2010, kterou včera zveřejnilo Krajské ředitelství Policie České republiky Pardubického kraje.

V ukazatelích jako je majetková trestná činnost, krádeže nebo vloupání se křivka zločinnosti pohybuje setrvale dolů. Horší už je to ale u závažných trestných činů, jako jsou vraždy a pokusy o ně. Zatímco v roce 2009 takových skutků policie vyšetřovala jen šest, v roce loňském to již bylo deset a nárůst zaznamenala také další násilná trestná činnost.

„Z pohledu České republiky to není jen nárůst v Pardubickém kraji. Násilná trestná činnost jako taková stoupá podobně i v jiných regionech. Co se týká počtu skutků vyšetřovaných jako vraždy, tam mohlo dojít k ovlivnění ekonomickou krizí. K těmto skutkům totiž docházelo v určité míře například mezi zahraničními dělníky, kteří se v roce 2009 s ekonomickými problémy vraceli domů a to mohlo mít vliv na úbytek vražd,“ uvedl krajský policejní ředitel Radek Malíř.

K nepříjemnému nárustu došlo i u dopravních nehod. Ačkoliv se podle statistik bouralo v roce 2010 méně než v předchozím roce, významně vzrostl počet lidí, kteří následky střetu nepřežili. Z čísla 47 v roce 2009 se v minulém roce stalo 60. Nejvíce obětí nehod zaznamenal pardubický okres (24), nejméně pak Chrudimsko, kde zahynulo „jen“ sedm osob. Dvojnásobně naopak stoupl počet mrtvých na Svitavsku, kde zemřelo čtrnáct lidí.

„Nepříznivý pro nás byl zejména začátek loňského roku, kde si svou daň vybraly klimatické podmínky. Dalším nešťastným obdobím se stal také začátek letních prázdnin,“ uvedl za dopravní policisty Karel Bašta.

Dalším číslem je 1299. Tolik policistů dnes slouží v Pardubickém kraji a policie sama přiznává, že jde o řízený podstav a více lidí by uvítala. Počty ale kvůli napjatým rozpočtům navyšovat nebude.