Život je změna. Více než patnáct let byl součástí Hvězdy Pardubice i oddíl handicapovaných atletů. Z několika sportovních nadšenců se postupem času stal jeden z největších a nejsilnějších sportovních oddílů. Jeho základna čítá více než 150 členů. Navíc je naditá reprezentanty, kteří se účastní vrcholných světových akcí. Nelze ale přehlédnout ani výkonnostní atlety a zejména více než stovku handicapovaných dětí a mládeže.

PŘÍLIŠ ZATÍŽENÝ APARÁT

„Důvody pro odtržení byly hlavně ekonomické. Obě části klubu už dosáhly takových rozměrů, že to jeden aparát příliš zatěžovalo. Aby se mohl oddíl TPS dále rozvíjet dle svých představ, potřeboval vlastní právní subjektivitu. Základní věci ale zůstávají stejné," vysvětluje Eva Hrdinová, staronová předsedkyně handicapovaných atletů.

Nový spolek Atletika Bez Bariér Pardubice má i nadále své sídlo na Městském atletickém stadionu. Dále se naplno věnuje a bude věnovat sportu handicapovaných. Ať už se bude jednat o jednotlivce nebo školní kolektivy. V jeho řadách bylo a bude několik českých reprezentantů, kteří se už teď připravují na vrcholné akce letošní atletické sezony.

„Oddíl by se do budoucna rád více zaměřil na sportovní přípravu handicapovaných dětí. Ty sportují od dubna do října v areálu Městského atletického stadionu bez jakéhokoli omezení," podotýká Hrdinová.

Funkcionáři nového spolku pro ně nakoupili v loňském roce sportovní vybavení, oblečení, prostředky k rehabilitaci a také zajistili nového trenéra na skupinovou kondiční přípravu ve spolupracujících fitcentrech.

„Děti samozřejmě necvičí na těžkých strojích, ale seznamují se se základy správného družení těla, pohybu, fungování svalů, výživy. A také s pravidly posílení pohybového aparátu a zlepšení kondice," říká předsedkyně.

NE JENOM NÁRAZOVĚ

„V tomto roce bychom rádi nabídli dětem celou řadu menších závodů, aby si vedle Školního atletického parapoháru mohli porovnat síly se svými vrstevníky. A hlavně, aby se atletice věnovali cíleně a soustavně. Ne jen nárazově," prozrazuje Hrdinová.

„Toto je další z budoucích cílů nově vznikajícího spolku. Tedy vybudovat mezičlánek mezi dětmi ze škol a reprezentací. Současný stav je takový, že děti po ukončení školní docházky odejdou a už se většinou ke sportu nevrátí. Oddíl TPS by chtěl založit skupinky dětí, které se budou moci pravidelně a soustavně připravovat i mimo školní docházku. A následně mezi nimi vybírat vhodné typy pro přechod mezi dospělé. Motivovat je a podporovat ve sportu ať už na masové, výkonnostní nebo vrcholové úrovni", představuje vizi spolku Eva Hrdinová.