A je tu ještě jedna podobnost a zároveň odlišnost. Západoněmecké dílo vzniklo v roce 1984 a trvalo 102 minut. Pardubická anabáze s halou se rozjela o pět let později, když se dokonce začala budovat. Minuty se ale spočítat nedají, protože žádná ještě nestojí. Ta rozestavěná šla po čtvrtstoletí k zemi. Poslední a zároveň první projekt, který má tak velkou šanci na přežití, se jmenuje Dukla sportovní. Pak by Pardubice – město sportu, mohly vyzmizíkovat poslední kaňku. A to označení už by jim patřilo zcela právem.

close Pavel Stara je v projektu silně zainteresován. info Zdroj: Petr Šedivý zoom_in Pavel Stara je v projektu silně zainteresován.

„Současný stav je takový, že prvním krokem je rekonstrukce současné malé haly Dukla. Dalšími etapami bude realizace ostatních objektů Dukly sportovní. Buď všechno najednou, nebo samostatně. Teď bude hodně záležet na financích, podpoře státu, regionu. Nicméně hlavním hybatelem je město,“ říká Pavel Stara v obsáhlém rozhovoru pro Deník.

| Video: Youtube

(původní vizualizace)

Ze skříně na Duklu…

Jak se k projektu Dukla sportovní dostal Pavel Stara a jakou v něm zastáváte roli?

Jsem spolumajitelem basketbalového klubu, podnikám v oblasti sportovních eventů, konceptů, mám vazby na svaz , kde jsem dlouhodobě členem organizačních týmů a funkcionářem. Spolupracuji s městem jako člen Sportovní komise, byl jsem i šéfem Olympijského parku Pardubice a momentálně Sportovního parku Pardubice. U podobných projektů je strašně důležité, aby v případě realizace měly provozní a investiční naplnění. Stal jsem se součástí projektového týmu Dukly sportovní, kde mám na starosti funkci zajištění projektu. Přesněji řečeno: předjednání, aby se stal klíčovým sportovním projektem nejenom pro město, kraj, ale i celou Českou republiku.

Jste tedy taková spojka mezi sportovními svazy a městem? Na čem jste se dohodli?

I takto lze podat. Je potřeba mít návaznost na sportovní svazy. Zajišťuji jednání se všemi dotčenými, které by mohly areál Dukla sportovní využívat. Vytvořili jsme platné memorandum, které podepsaly všechny svazy: basketbal, házená, volejbal, sportovní gymnastika, florbal, futsal, atletika. Dostali jsme příslib, že by se v areálu konaly veškeré vrcholové akce. Tedy hlavně mládežnické. Jako mistrovství České republiky, evropské, případně světové šampionáty. A mohl by být dobrou alternativou i pro dospělé kategorie. Jako zázemí pro jednu ze skupin, protože se vrcholné šampionáty většinou hrají ve více městech.

Kdo a proč přišel s nápadem vybudovat areál Dukla sportovní?

Město. Poté, co skončily v propadlišti dějin jiné záměry a projekty. V generelu města je u sportu zaneseno, že Pardubice nemají halu pro míčové sporty a samozřejmě se ví o požadavku z nejvyšších soutěží. Zkrátka a dobře, hala pro míčové sporty musí být součástí každého nejenom krajského města. Vždyť mezitím vyrostlo plno městských multifunkčních hal v regionu. Mohu jmenovat Přelouč, Lázně Bohdaneč, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová.

Jak se staví k projektu politici města, potažmo kraje?

Myslím si, že pozitivně. Zmínění politici ale mají odpovědnost i za financování dalších složek, čemuž plně rozumíme. Město není jenom o sportu, nýbrž také o kultuře, o sociálních vazbách, o budování infrastruktury, jako jsou chodníky, mosty a tak dále. Je to strategická stavba pro další rozvoj dětí, obrovská příležitost a navíc na území, které je řešeno i dopravně. Stejně tak je to strategická stavba i pro region v širším kontextu.

Pojďme se ale vrátit na úplný začátek.

Historie Dukly sportovní se píše už od roku 2015. Město vypsalo architektonickou soutěž. V podstatě lze konstatovat, že několik generalit radnice si moc dobře uvědomovalo, že Pardubice nemají halu pro míčové sporty. Musíme chtě nechtě vzpomenout torzo nedostavěné haly v Tyršových sadech. Mimochodem mohla vzniknout díky úspěchům basketbalistů RH Pardubice. Je škoda, že se nepostavila. Přesně to mohla být hala pro míčové sporty, navíc v centru města. Političtí pamětníci pak potvrdí fakt, že mnoho dalších projektů zůstalo v šuplíku. Například ten v areálu Hůrka a padaly další lokality a záměry, Vždy bylo potřebnější něco jiného.

Náhradním řešením se ukázal nápad pustit basketbal k hokeji do multifunkční haly. Jak se v konečném hodnocení osvědčil?

Město si myslelo, že problém vyřešilo. V roce 2006, když se otevřela zrekonstruovaná aréna, jsme tam odehráli všechny zápasy. Ale ukázalo se, že symbióza kultura – hokej - basketbal tolik nefungovala. Jinak. Byla pro provozovatele a v konečném důsledku i pro náš klub ekonomicky nevýhodná. Dneska všichni víme, že multifunkční haly jsou budovány hlavně proto, aby jejich provoz 365 dnů v roce živily nějaké akce. Ať už se jedná o kulturní, společenské či v neposlední řadě sportovní. Ukázalo se, že tudy cesta nevede. Navíc v těchto typech arén nefunguje tréninkový proces. Prostě nemáte prostor se připravovat, vyjma pár tréninkům před utkáním.

Tudíž se znovu vytáhl pardubický kostlivec ze skříně?

Kdyby to nebylo vážné téma, tak bych se tomu i zasmál. Vrátili jsme se k záměru vystavět v Pardubicích halu pro míčové sporty nejenom pro Pardubice, ale i pro celou spádovou oblast - region. Přeci jenom jsme krajské město, to znamená pro celý Pardubický kraj a nejen pro tuto oblast. Proto se narodil projekt Dukla sportovní. Současná hala Dukla s kapacitou cca 500 návštěvníků slouží jenom pro mládež a dlouhodobě nevyhovuje pro utkání A týmu, ani už vyhovovat nebude. Z pohledu právě kapacity, protože se bavíme o profesionálním globálním sportu a také jeho financování.

Možná tomu nahrává i fakt, že basketbal se v posledních letech hodně zviditelnil.

S tím se dá souhlasit. Šesté místo na mistrovství světa v Číně a senzační účast na olympiádě v Tokiu. Basketbal šel i díky tomu v České republice neskutečně nahoru. Bohužel je brzděný ve své popularitě právě absencí kapacitních hal. V zásadě ve všech městech. Multifunkční haly pro míčové sporty s kapacitou mezi třemi a čtyřmi tisíci návštěvníků u nás v republice zkrátka nejsou. Země, které mají projekty budování takových hal, i s vyšší kapacitou, pak basketbalově a výkonnostně rostou. Platí to také o dalších míčových sportech.

Osm let zklamání i radosti

Jaké tedy byly závěry architektonické soutěže s názvem Dukla sportovní?

Skončila někdy v roce 2016. Mezitím se konala veřejná sezení se všemi zainteresovanými sportovními kluby o potřebách na nároky zmíněných sportovních objektů, které by měly v rámci Dukly sportovní vyrůst. Architektonická soutěž byla především o zadání propojit a zachovat současnou Duklu a s potřebami basketbalové haly pro mládež, stadionu, vrhačské louky, atletického stadionu, nafukovací haly. Do toho dobře zakomponovat do území multifunkční halu pro míčové sporty a krytou halu atletickou. Tak, aby vše spolu klapalo provozně, kapacitně a bylo to funkční i pro volnočasové potřeby obyvatel.

Co následovalo v dalších letech?

Na základě výsledků architektonické soutěže se zahájily projektové práce s cílem získat územní rozhodnutí, stavební povolení, abychom mohli připravit realizaci. V roce 2018, 2019 jsme se dostali do fáze, kdy projekt Dukla sportovní získal územní rozhodnutí. A objekty, jako jsou současná hala Dukla, atletická hala a propojovací krček, dostaly stavební povolení. Byl totiž poměrně hmatatelný zájem atletického svazu pomoci s krytou atletickou halou. Takže i ona dostala zelenou.

Ve výčtu sportovišť nezmiňujete multifunkční halu pro míčové sporty, proč?

Ano, protože z navržených nových staveb chybělo ještě stavební povolení pro multifunkční halu. Bohužel se vše zastavilo, protože přišel covid. V roce 2023 bylo rozhodnuto i po konzultacích s vládou o pokračování projektu multifunkční hala pro míčové sporty. S cílem ve zmíněném roce obdržet poslední stavební povolení. Dukla sportovní tak bude připravena k realizaci. To je X faktor pro to, aby město mohlo vůbec žádat stát o jakoukoliv dotaci.

Můžete to blíž vysvětlit?

Bez projektu se stavebním povolením není možnost získat dotaci z žádného programu NSA či jiných dotačních titulů ministerstev.

Rok 2016, teď máme rok 2024. Není osm, devět let plánování poměrně dlouhá doba?

A také osm let práce, schůzek, jednání, slibů, zklamání, radosti…. Projekt doznal změn a muselo se reagovat, protože vyrostl dvojnásobně ekonomicky díky globálním faktorům: covid, války, energetická krize, inflace. V době pandemie města, kraje i vládu zaměstnávaly úplně jiné starosti. Bylo to až neuvěřitelné. Nikdo nevěděl, co vlastně pořádně bude. A hluboce se polemizovalo, jak dál s tímto projektem. Z pohledu nárůstů stavebních prací, dotací od státu a dalších ukazatelů. V letech 2021, 2022 se řešilo, že pokud nevezme stát Duklu sportovní jako svoji strategickou stavbu jako celek, musí být nachystán budovat jednotlivé stavby samostatně etapovitě. No a při tom neztratit budoucí společnou kompaktnost. Dukla sportovní je připravena vzniknout.

Hrozilo třeba, že projekt úplně umře?

Určitě. Kdybychom za něj nebojovali, tak už není. Vůbec nešlo o Pavla Staru, nebo jiného jedince. Nejsilnějším hráčem je město. Vedli jsme rozsáhlé diskuse s městem a město ten projekt muselo držet nad vodou. A toho si vážíme. Pokud opravdu dostaneme stavební povolení, tak budeme jedno z mála měst minimálně na dva na tři roky, kdo je připravený případně zahájit stavbu. A my ji zahájíme. Nejdál se stavebním povolením jsme my a Ostrava. V Českých Budějovicích, Brně a Olomouci teprve vytipovali lokalitu. Stát totiž potřebuje mít haly pro míčové sporty. Nicméně dostat se k tomu vůbec stavby realizovat, to je maratonská trať, která vůbec není levná.

Jaké jsou zmíněné etapy?

Současný stav je takový, že prvním krokem, který se bude realizovat, je rekonstrukce současné malé haly Dukla. To už je realita. Dalšími etapami je realizace ostatních objektů Dukly sportovní. Buď všechno najednou, nebo samostatně. To byl cíl změn projektu a bude záležet na financích, podpoře státu, regionu apod.. Běží v zásadě kontinuálně jednání o tom, jaké finance se seženou a co bude následovat za stavby dál.

Existuje varianta, že by se mohlo stavět najednou?

Ano, tato možnost je stále ve hře. V případě, že by Duklu sportovní vybral stát jako strategickou stavbu. Jinými slovy, kdyby se dostala do generelu vlády jako třeba vodácký kanál Trója, biatlonový areál v Novém Městě na Moravě nebo Sportovní centrum Nymburk pro reprezentaci. Nicméně hala pro míčové sporty by měla být strategická především pro region. Podobné haly nejsou nikde v republice. Existuje projekt v Českých Budějovicích i Ostravě. To jsou konkrétní projekty na tzv. regionální sportovní centra míčových sportů.

Asi by to bylo nejlepší řešení, nemyslíte?

Já si to myslet mohu a z logiky věci se jeví nejlepší, kdyby se po rekonstrukci haly postavilo všechno najednou. Nicméně pravděpodobnější je, že kvůli svému objemu a rozpočtu budou stavěny objekty jednotlivě. O všem jednáme se svazy, vládou, NSA, krajem. Nikdo ale moc neví, jaké budou vypsané dotace, s jakými objemy peněz, ale my určitě budeme moci reagovat připraveným projektem s povoleními. Multifinkční hala míčových sportů je prioritou i zainteresovaných národních svazů. Jednaní na toto téma vedeme se státem, s Národní sportovní agenturou a pochopitelně i s Pardubickým krajem. Ale to břemeno samozřejmě nese město tak, aby se to dalo ufinancovat.

Pozitivní zkušenost města

Hala Dukla se bude rekonstruovat, Dukla sportovní bude připravena k realizaci. Takový je současná situace?

Přesně tak. Mám obrovskou radost, že jsme s městem dotáhli doprojektování rekonstrukce haly Dukla. Měla by zahájit letos na podzim. Tato investice je pokrytá v rozpočtu města bez toho, aniž by se vědělo, jestli bude přidělena nějaká dotace. To je pro náš basketbalový klub nejžhavější téma. Budeme totiž vědět, že po několik generací tady můžeme hlavně pracovat s mládeží. Dotáhneme multifunkční halu míčových sportů pod stavební povolení a intenzivně jednáme o financování celého projektu.

Jak na projektu Dukla sportovní sportovně vydělá BK Pardubice?

Vydělá na tom hlavně město, region. Na nedávném hokejovém šampionátu jsme zřetelně viděli, co má sport za přínos nejen společenský, ale i ekonomický. Kromě rekonstrukce stávající haly, což je klíčové pro mládež, abychom s ní mohli pracovat na nějaké úrovni, je projekt extrémně důležitý pro tým mužů. Po letech trmácení bychom konečně mohli najít to pravé zázemí. V posledních sezonách máme přechodný domov v hale Dašická. No a ta nemá žádné ekonomické aktivum pro klub. Je příjemná, ale na provozování profesionálního sportu se jednoduše nehodí. Střídáme se s mnoha odvětvími a ještě gymnáziem. Sportovní utkání už dávno není jen samotný zápas, ale společenská událost. Když chcete pracovat s fanoušky, s partnery, tak na to potřebujete vyhovující halu.

A k tomu sem tam využijete enteria arenu.

Tam jsme na tom stejně jako hostující tým. Odehrajeme zápas a jedeme pryč. A všude platíme jenom nájemné. Nemáme v podstatě žádnou možnost příjmů. Těžko pracovat s partnery a fans na více místech a ještě tak odlišných. Navíc, když jste podnájemce. Ať už to jsou sky boxy, možnosti cateringu, fan zóny, fan shopu. Velice důležité jsou pro vrcholové sportovce služby kolem jako masáže, mít tam sportovního lékaře, dopingovou místnost a tak dále. Zkrátka a dobře. Tak, jak to v současné době děláme, je až neuvěřitelné, že to jsme na nějaké úrovni schopni udržet. Všem v klubu za to patří díky.

Kdo areál vybuduje?

Město. Město je ten nositel, už jenom protože kompletně vlastní pozemky a v generelu má zaneseno vybudování haly pro míčové sporty. My jako basketbalový klub bychom měli být budoucí klíčoví nájemci. Stejně jak to má hokej v enteria areně.

Multifunkční hala pro míčové sporty není jediným sportovním objektem, se kterým se v areálu počítá. Hovoříte o dalších.

V Pardubicích léta sídlí atletický klub, který dlouhodobě a pravidelně startuje v extralize družstev a je zde atletický stadion a vrhačská louka. Dalším objektem je navržena krytá atletická hala. Když to shrneme, tak se vypsala soutěž, jejímž zadáním bylo zachování současné haly pro basketbal, vybudování multifunkční haly míčových sportů, nové kryté atletické haly, zachování vrhačské louky, současného atletického stadionu, zřízení míst pro parkování a volnočasové zony. Vše na ploše v majetku města o velikosti cca 70 000 metrů čtverečných.

Jak se tedy bude financovat?

Já bych byl rád, aby město do projektu šlo i s tím, že to případně ufinancuje samo. Byť po etapách. Pozitivní zkušenost už má. Myslím si, že se to dá zvládnout. A to je ten silný impuls. A myslím si, že v momentě, kdy tam ten impuls nastane spolu s Pardubickým krajem, který by tomu případně přispěl, tak se přidá i stát a vláda. V České republice totiž opravdu chybí haly pro míčové sporty. Ideální by bylo, že stát naplní sportovní dotace jak slibuje.

První se škrtá sport

Kolik má stát Dukla sportovní peněz?

Víme, jak toto je dynamické a co vše stavebnictví ovlivňuje. Bavíme se o nějakých 800 milionech pro míčové sporty. Všechny stavby něco stojí. Město i stát má s vysokými investicemi do sportovní infrastruktury dobrou zkušenost. Můžeme zmínit O2 arenu a její vliv, Biatlonový areál v Novém Městě na Moravě v Pardubicích Aquacentrum. Samozřejmě na začátku je obrovská cifra. Mohu dát příklad, kdy se investice vyplatila. Město zrekonstruovalo plavecký areál, přestože byl pranýřován za cenu. Dnes se tam pořádají republikové šampionáty, Pardubice se mohou chlubit olympioniky. Plavecké oddíly dostaly kvalitní zázemí a můžou vychovávat děti.

A vlastně slouží i běžným občanům, viďte?

Berete mi to z úst. Jedná se také o areál pro veřejnost, plavání škol a školek, aquacentrum jede na plnou kapacitu. Je jasné, že podobné stavby musejí být součástí tepu a života měst i krajů. Navíc nezapomínejme, jaký přínos to má pro město i po stránce ekonomiky, zaměstnanosti, daní, podnikání a turismu. Znovu bych to připodobnil k MS v hokeji a jeho významu pro Prahu, Ostravu i celou českou ekonomiku.

Zmiňujete plavání, ale hodně na aktivitě domácích politiků vydělal lední hokej i fotbal.

Ano, to jsou třeba další příklady, tyhle sporty mají vybudované zázemí a je důležité zmínit, že se rovněž jedná o stavby v majetku města. Pokud by hokej neměl arénu s takovou kapacitou a tréninkovou malou halou, tak těžko může pracovat na vysoké úrovni. Fotbal dostal nový stánek s tréninkovou plochou, díky kterému mohl udržet nejvyšší soutěž a začít pracovat obchodně i s fanoušky. Zvedla se kapacita i návštěvnost. To jsou ty strategické stavby, které by mělo mít v majetku město.

Objevují se hlasy, které namítají, proč by se měly pro profesionály stavět objekty?

Počkejte. To bychom se mohli bavit o divadle, o čemkoli jiném. Tady hovoříme o tom, že děti potřebujou nějaké zázemí, kde trénovat. Město zase potřebuje objekty, kam chodí lidi a přitáhnout do nich návštěvníky z celého regionu, potažmo ze zahraničí. Ukazuje se, že to je ta nejlepší cesta. A když se dá dohromady stavba, zázemí a místní kluby hrající nejvyšší profesionální soutěže, tak vše funguje. Přináší to hlavní efekt i v tom, že děti mají vzory i motivaci sportovat.

Zpět k financím. Kritickým slovem je dotace. Jak se situace vyvíjí?

Máme podporu ve všech svazech, aby se Dukla sportovní vybudovala. Pardubice jsou geograficky strategické místo pro celou republiku. Tím, že leží uprostřed a jsou poměrně jednoduše dostupné pro všechny návštěvníky. Provozní model šampionátů ve volejbalu, házené, futsalu, florbalu i basketbalu tady může být každé léto. Předběžně jsme se s danými subjekty dohodli. Už jen proto, že se na vrcholné akce musejí draze předělávat hokejové arény. V momentě, kdy budeme mít stavební povolení, tak samozřejmě počítáme a věříme tomu, že Duklu sportovní velmi podpoří vláda, kraj a celým hybatelem musí být město. Může to řešit různým finančním modelem, ale jsem přesvědčen o tom, že se investice několikanásobně v budoucnosti vrátí.

Současným předsedou Národní sportovní agentury je pardubický patriot Ondřej Šebek. Může to být pro váš záměr výhodou, či naopak nevýhodou, protože může být nařčen z protěžováním?

Ocitl se ve velmi složité situaci. Je úplně jedno, jestli je z Pardubic, anebo se jmenuje Ondřej Šebek. Přísliby od vlády byly takové, že NSA bude pracovat s jedenácti miliardami a nyní hospodaří s necelými sedmi. To znamená, ať už v křesle předsedy sedí kdokoli, tak v zásadě nemá moc co rozdělovat. A vždycky, když vláda něco seškrtá, tak to jsou v první řadě sportovní investice.

Nepřijde vám to na hlavu postavené? Vždyť čelní představitelé země už několik let zvoní na poplach, protože dětem chybí pohyb?

Současná i minulá vláda zdůrazňují, jak děti tloustnou a sedí u počítačů a a visí na tabletech a mobilech. Tělocvik nikoho nezajímá, omluvenky jsou na denním pořádku. Když se bavíte s ředitelem hasičů, policistů, tak kritéria fyzické připravenosti pro přijetí do sboru jsou dnes úplně jiné. Museli je zjemnit, protože plno adeptů neudělá stanovený počet kliků, shybů a podobně. Odpovědí na to je, že musíme přivést zase děti ke sportu. Takže musíme investovat peníze do zázemí, aby kluby vůbec měly s dětmi kde pracovat. Suma sumárum si vlády protiřečí. Na jednu stranu slýcháme, jak jsou na tom děti špatně fyzicky a zároveň první, co se škrtá, je naplnění rozpočtů investic do sportovního zázemí. Není pravdou že děti nechtějí sportovat, ale nemají kde…

Území spjaté se sporty

Kolik už projekt Dukla sportovní spolykal financí?

Přesné údaje jsou v evidenci města. Nicméně, když vezmu i architektonickou soutěž apod., tak už se bavíme v řádech desítek milionů korun.

Nemohla ho nějak ovlivnit jiná sportovní investice jako třeba aréna, kterou plánuje podnikatel a majitel Dynama Petr Dědek?

(úsměv…) Pan Dědek prohlásil, že se jedná o jeho soukromou investici. Což je dobře, protože to je jediná možná cesta. Město totiž má svoji hokejovou halu s druhou největší kapacitou v republice. Investovalo do ní za posledních dvacet let stovky milionů. Nicméně je to vždy diskutabilní. Jakákoliv stavba bude potřebovat součinnost municipalit, ať už to je město či kraj. Už jen kvůli dopravnímu napojení a podobně. Je jasné, že to stojí nějaké peníze. Náš projekt je pro město, neboť nemá halu pro míčové sporty a je to zanesené v generelu. Podobně jako enteria arena, fotbalový stadion, divadlo, aquacentrum, venkovní koupaliště a další stavby i menšího významu. To dělá město městem pro život na kvalitní úrovni a přiláká další nové obyvatele. I to je součástí studií atraktivnosti místa, kde žijete. Na druhou stranu opět je potřeba jedním dechem dodat: musí se starat například o dopravní infrastrukturu a další segmenty jako školy, školky, senior domy apod.

Jaká bude v areálu infrastruktura kromě sportovišť? Mám na mysli obchody, ubytovací kapacity, parkoviště, restaurace.

Do budoucna by se mělo území ještě o toto doplnit. Toto nebylo součástí architektonické soutěže, ale je s tím počítáno s přidělením pozemku na ubytování nejen pro sportovce bez konkrétní specifikace. Tyto objekty jsou připraveny na to, aby je vybudoval případný soukromý investor, který doplňkové služby nejen pro areál bude poskytovat.

Na sídlišti Dukla se zákonitě zvýší počet "chvilkových" obyvatel a bude tam daleko rušněji. Co na to veřejnost? Setkali jste se třeba s nějakou peticí proti tomu areál vybudovat?

Toto území je historicky spjato se sporty. Na Dukle je atletický areál, basketbalová hala, nafukovací hala. Spíš si myslím, že to celou lokalitu zklidní. Kromě toho, že multifunkční hala pro míčové sporty bude mít podzemní parkoviště, tak celý areál bude mít jiné napojení než nyní. Včetně případných změn jednosměrných ulic. Navíc nikdy nebude souběh událostí ve všech halách. Nebude problém dostat do haly tři a půl tisíce lidí. Ještě k tomu, že na Duklu se dá dojet městskou hromadnou dopravou. Dalším bonusem je nově zřízená lávka přes koleje od vlakového nádraží, takže se dá přijít i pěšky. Autem se zase dá okamžitě vyjet na rychlodráhu. Z tohoto pohledu je to velmi příznivá lokalita bez nutnosti obchvatů.

Necháte si ty haly jenom pro sportovce, nebo do nich budou mít přístup také lidi z ulice?

Celý projekt je koncipován tak, že areál bude otevřený. Prošpikovaný stezkami pro in-line bruslení či na běhání. Možností bude si jednotlivá zařízení pronajmout. Na Dukle opravdu může vzniknout další alternativa pro sportovní vyžití. Kousek je lesopark, Krtkova aréna. Když se vydáme po silnici na Prahu tak míjíme dostihové závodiště a skončíme na ploché dráze ve Svítkově. Dukla sportovní nabídne rekreačně sportovní veřejnosti příležitost provozovat výše uvedená odvětví.

A nesportovní akce?

Počítáme i s nimi. Uvažuje se o menší koncertech, workshopech, seminářích. Hala bude mít dostatečnou kapacitu pro tyto akce. Bude mít nejenom sportovní, ale i společensko kulturní přínos pro naše město.

Zpět k prvnímu kroku v plánovaném areálu. Kolik se vejde diváků do současné haly na Dukle po její rekonstrukci?

Předně jsme uvažovali velmi racionálně a nekoukali jsme na kapacitu pro diváky. Zaměřili jsme se na to, co potřebuje náš sportovní proces u mládežnických kategorií, u dětí. Společně s projektanty se nám podařilo na stejném půdorysu navrhnout halu tak, že do ní dostaneme dvě tréninková hřiště. Vertikálně. Přitom zůstane na hraní tak, jak jsme na ni zvyklí nyní. Kapacita bude přibližně 400 osob u mládežnických kategorií, což je dostačující. A tým i po rekonstrukci tady zápasy hrát nebude moct, protože nároky na profesionální soutěž jsou mimo možnosti rekonstrukce.

Určitě se na její nový kabát těšíte. Nicméně po dobu jejího předělávání budete muset někam upíchnout mládežnická družstva.

Dobrá otázka. Vnímáme to jako obrovský problém. Ve smyslu toho, kde zajistit všechny tréninky pro mládež a oficiální zápasy, protože jsme zařazeni do Vrcholového sportovního centra mládeže. Volných hal a tělocvičen je v Pardubicích málo. Takže se už nyní poptáváme na univerzitě a v okolních městech. Abychom případně rok a půl mohli vůbec trénovat a odehrát všechny zápasy. Hledáme všechny cesty a zároveň ne na úkor jiných sportovních klubů.

Jaká je plánovaná kapacita multifunkční haly míčových sportů?

Abychom si sáhli na vládní peníze, tak musíme splnit veškerá kritéria, který NSA či jiná instituce ministerstev vypíše, abychom tu investici vůbec dostali. Kritéria vznikají na popud svazů, hlavně co se týká mezinárodních soutěží. Ať už to je volejbal, basketbal, florbal, házená a podobně, tak ta kapacita musí být nad 3200. V současné době se projektuje pro 3500 osob. To je přesně ten počet, kdy provozní model a energetická náročnost jsou pro tyto sporty ideální. Ano, kdybychom měli halu pro 10 000, tak se tady může hrát jedna skupina mistrovství Evropy jednou za deset let… Takhle my ale nemůžeme uvažovat. My potřebujeme halu, která bude sloužit v podstatě dennodenně k tréninkovému procesu a pro klubové soutěže. A v létě ji by se dala využít pro republiková i mezinárodní mistrovství všech zainteresovaných svazů.