Kromě předvádění hromadných skladeb se v rámci celodenního programu představily také sportovní oddíly a připraven byl doprovodný program pro malé i velké návštěvníky.

„Sokolové sehráli společně s legionáři velmi důležitou roli při vzniku samostatného státu, jehož sto let si v letošním roce připomínáme, a proto jsme nad rámec stabilního příspěvku na činnost podpořili částkou 400 tisíc korun nákup cvičebních úborů pro více než 500 cvičenců z našeho kraje a organizaci krajského sletu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který přijel sokoly podpořit i osobně.