Hlavní slovo měli kromě manažera Českého klubu olympioniků, Josefa Doktora, předsedové jednotlivých krajských sdružení a členové dozorčí rady nadačního fondu. Region východní Čechy je složen ze třech krajů. Pardubickému šéfuje Vladimír Martinec, kraji Vysočina Josef Augusta a nově Královehradeckému kraji bývalý fotbalista Zdeněk Pičman.

„Kromě tradiční činnosti, které se skládá ze sportovní osvěty mládeže, předávání cen na různých sportovních soutěžích nebo pravidelných setkání všech členů je hlavním posláním shánět finanční prostředky do nadačního fondu Českého klubu olympioniků,“ uvedl René Živný, člen dozorčí rady nadačního fondu.
Úkolem fondu je pomáhat bývalým vrcholovým sportovcům, kteří reprezentovali vlast na olympijských hrách, ale nyní již v důchodovém věku nemají dostatek prostředků na slušné žití.

„Dříve se sportovci nemohli finančně zabezpečit jako ti současní v některých odvětvích,“ má jasno Živný.
Členové na schůzce vyjádřili radost nad tím, že se podařilo nějaké prostředky do fondu nashromáždit a již je přerozdělit potřebným.
„Hlavními partnery fondu byli doposud hejtmani krajů, ale ani náš klub nechce zůstat v získávání prostředků pozadu. Letos budeme pořádat například golfové turnaje pro firmy, kterým bude do týmu přidělen vždy jeden z bývalých známých sportovců. Veškerý zisk půjde ve prospěch nadačního fondu,“ přibližíl René Živný.