Případné zrušení skokanského bazénu, o kterém se hodně nahlas mluví v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí Plaveckého areálu, by nepopravilo pouze skoky do vody. Dalším odvětvím, které hojně využívá skokanský bazén jsou akvabely, tedy synchronizované plavání.

Oddíl synchronizovaného plavání vznikl v Pardubicích již v roce 1993. „Zhruba před dvěma roky došlo k postupnému zvyšování úrovně klubu a je nutné zmínit, že tato tendence stále trvá. Ze všech sil se snažíme vyrovnat výkonnosti těch nejlepších klubů v republice, kterými jsou Neptun Praha, Tesla Brno a SKUP Olomouc. Nutno dodat, že tam tradice tohoto sportu trvá již několik desetiletí. Proto je příjemné zjištění, že za nimi až tolik nezaostáváme,“ říká trenérka pardubických akvabel Iva Rozinková.

Její kolegyně nás seznámí se situací v oddíle. „Naše nejstarší děvčata ve věku třinácti a čtrnácti let věnují tréninku osmnáct hodin týdně a polovinu tohoto času trávíme právě ve skokanském bazénu. Tam máme ty nejlepší podmínky pro trénování volných sestav, které tvoří hlavní náplň naší činnosti,“ objasnila Iva Kábrtová.

Podle zjištěných informací Město Pardubice podporuje synchronizované plavání patnáct let, tedy po celou dobu existence klubu. Jak se shodují obě trenérky, jeho představitelé nemalou měrou přispěli k rozvoji tohoto sportu.

Je opravdu nutné rušit skokanský bazén? A kde budou naše děvčata trénovat, pokud opravdu dojde ke zrušení skokanského bazénu? Tyto otázky si kladou obě trenérky.