Náboženství a šachy. Tak tohle jde dohromady asi jako moře a cukr. Hlavně v Česku, kde je asi nejméně věřících v přepočtu na jednoho obyvatele. Jenže, když pořádáte celosvětovou akci, musíte s náboženskými otázkami počítat. A organizátoři se za těch 27. ročníků festivalu Czech Open setkali s různými vírami a zvyky z nich pramenícími.

MUSLIMSKÁ PŘEKÁŽKA

Nejvíce do účasti arabských zemí promlouvá ramadán. Organizátoři to pociťovali 
na úbytku šachistů z těchto vzdálených končin.

„V posledních letech byla slabší účast muslimských zemí. Ramadán totiž významně zasahoval do Czech Open. Původně jsem si myslel, že je to stejné jako Velikonoce. Zkrátka, že 
s ním hýbou tam a zpátky. Jenže on se posouvá. Naštěstí vypadl z našeho kalendáře a na Czech Open by se měl vrátit někdy za padesát let, až obepluje celý rok. Takže už letos se k nám navrátily početné výpravy 
z arabských zemí. Mají sice potřebu dál se modlit, ale nijak to nezasahuje do programu festivalu," vysvětluje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman.

HRA JE PRO NĚ PRACÍ

Na festivalu si kromě hodně práce užijete i dost úsměvných zážitků. Třeba zásluhou Izraelců.

„Některým víra zakazuje hrát v sobotu. Respektive mohou táhnout figurkou, ovšem mačkání hodin a zapisování do partiáře už je práce. Pokud se pár takových ortodoxních hráčů objeví, řeší se to člověkem 
z venku. Bude za něj mačkat i zapisovat. Hráč pak dostane méně času na rozmyšlenou. Jako kompenzaci soupeři, že nemusí zapisovat," přidává historku k dobru Petr Laušman.

PROTI NĚMU NESMÍM!

Vážnější téma představuje fakt, když se mají střetnout, řekněme, znesvářené strany.

„Třeba arabské země mají zakázáno hrát proti Izraelcům. My jako pořadatelé nemůžeme zasahovat do losovacího programu. Výjimku ale tvoří fakt, že určitá země nemůže být nasazená proti té druhé. Pamatuji se, že v prvním kole nějakého turnaje měl hrát Syřan s Izraelcem. Syřan řekl, že proti němu hrát nemůže. Že on osobně s tím nemá problém, ale pokud se to dozví sponzor, sebere mu peníze," vzpomíná Laušman.

Ramadán je devátým měsícem islámského kalendáře. Od muslimů se vyžaduje, aby se v tento měsíc po celý den od východu až do západu slunce postili. Tedy, aby nejedli, nepili, nekouřili a zdrželi se i tělesných radostí. Také by se měli vyvarovat neslušných řečí, hádek a konat jen dobré skutky. Období ramadánu je každý rok vyhlašováno v jiné dny, jelikož se datum jeho zahájení řídí lunární fází měsíce. Například letos nastal 7. června a skončil 6. července.