Základní podmínkou je členství navrhovaného jednotlivce či kolektivu ve sportovní organizaci či spolku zabývajícím se sportovními aktivitami, jehož sídlo je na území pardubického okresu.

Návrhy se předkládají v těchto kategoriích - jednotlivci: dorost (junioři), dospělí, zdravotně postižení, trenéři a cvičitelé, síň slávy (mimořádné zásluhy o tělovýchovu a sport v kategorii sportovec, trenér/cvičitel a funkcionář). Dále pak kolektivy: dorost (junioři), dospělí. Kromě toho mohou být oceněny mimořádné výkony v kategorii žactva, dorostu (juniorů) a dospělých (seniorů).

Návrhy se předkládají za dosažené sportovní výsledky v roce 2018 v prestižních soutěžích, a to za přední místa na MS, SP, ME, EP a v dalších soutěžích světové a evropské úrovně, za získání titulu MČR u jednotlivců a u kolektivů za medailová místa mistrovství České republiky.

Návrhy dle uvedených kriterií se předkládají písemně s uvedením následujících údajů: jméno a příjmení navrhovaného, datum narození, TJ, SK apod., e-mailový a telefonní kontakt, dosažené výsledky, u trenérů výsledky jejich svěřenců.

Informace posílejte emailem na adresu Kazimir.Svoboda@mmp.cz, nebo poštou na adresu Magistrátu města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, tel. číslo 466 859 473. Uzávěrka předkládaných návrhů je 14. prosince.