Musel plavec Jedlička  praštit s plaváním?
Dne 20. září 2012 byl v tomto deníku uveřejněn rozhovor s Jiřím Jedličkou, členem Sport Clubu plavecký areál Pardubice a bývalým reprezentantem ČR v bazénovém plavání.  V rozhovoru uvádí, že pardubický oddíl tj. Sport club Plavecký areál Pardubice mu zničil kariéru a musel ukončit činnost.

Jedlička v žákovské kategorii byl zařazen ve sportovních třídách a po ukončení ZŠ se stal studentem Sportovního gymnázia v Pardubicích. Byl členem SC PAP, aktivně se účastnil plaveckých soutěžích včetně vrcholových. Jeho plaveckou přípravu vždy vedli kvalifikovaní trenéři plavání a pronájem plaveckých drah byl hrazen klubem. Lze konstatovat,  že výkonnostně vyrostl v našem klubu.
Po zařazení do širší reprezentace, byl nominován na  různé světové soutěže. Jelikož neplnil limity stanovené Českým svazem plaveckých sportů byla na něm, ze strany plaveckého svazu, požadována finanční  spoluúčast na těchto akcích. Klub měl zájem ho podporovat a úhradou spoluúčastnických příspěvků mu umožňoval získávat zkušenosti na velkých mezinárodních soutěžích. Klub uhradil spoluúčast na těchto soutěžích: 2004 ME Vídeň – 12.000 Kč, 2005 ME Terst – 5.000 Kč, MS Montreal – 44.000 Kč, 2006 MS Čína – 30. 000 Kč, příspěvek rodičů 10.000 Kč. Jelikož se na žádné z uvedených soutěží neumístil na bodovaném místě, nebyla spoluúčast klubu vrácena ani snížena.

Před zařazením do Vysokoškolského sportovního centra MŠMT Praha mu byly propláceny všechny náhrady spoluúčasti na soustředěních a výcvikových táborech. Klubem byly propláceny cestovní náhrady, stravné, případně ubytování na soutěžích, kde plaval za SC PAP.  Byla mu proplacena mimo jiné např. i cesta na letiště při odletu na univerziádu. Proplácení startovného na závodech bylo samozřejmostí. Veškeré náklady je možno doložit doklady, které archivujeme.

V roce 2007 byla uzavřena dohoda mezi SC PAP a vysokoškolským sportovním centrem o komplexním zajištění Jiřího Jedličky po dobu trénování ve středisku. Vysokoškolské středisko mu hradilo ubytování na Strahově, každodenní příspěvek na stravu v denní výši podle výkonnosti, stipendium po dobu studia ve výši dle výkonnosti, mzdu ve výši dle výkonnosti, materiální vybavení, lékařskou péči, potravinové doplňky a VT doma i v zahraničí.  Dle smlouvy měl umožnit oddíl SC PAP trénink v době, kdy byl Jedlička v Pardubicích, a to v hodinách a prostorách, které měl oddíl k dispozici. Jedlička se měl přizpůsobit tréninku plavecké skupiny Sportovního gymnázia, vedeného trenérem plavání I. třídy. Dále ve smlouvě bylo konstatováno, že pokud bude trénovat mimo určenou skupinu zajistí si, případně uhradí pronájem plavecké dráhy. Smlouva je k nahlédnutí v archivu SC PAP.

 Skutečnost byla taková, že odmítl trénovat v hodinách klubu a trénoval v době hodin pro  veřejnost  pod vedením otce, který nemá žádnou trenérskou kvalifikaci. Jeho nejvyšší plaveckou kvalifikací je ukončení ZŠ se zaměřením na plavání.

Vztah ke klubu lze vyčíst z následujícího: neplatil členské příspěvky, jejíž výše byla stanovena podle výkonnosti. Odmítl účast na krajské soutěži družstev ve Vysokém Mýtě. Několikrát odmítl plavat za klub v soutěží štafet na MČR v Praze, sólo závody odplaval.
Neúčastnil se soutěže družstev v Praze: omluva po návrhu na potrestání, neomluvil se před odjezdem

Z důvodu neúčasti na soutěži v Praze (nebyl to první přestupek) Výkonný výbor SC PAP navrhl zastavení činnosti na 6 měsíců. Toto s ním mělo být projednáno na výborové schůzi na kterou byl pozván doporučeným dopisem a místo účasti  poslal dopis, kde zkritizoval všechny členy výboru. V zájmu členů výboru nebylo zničit mu kariéru. Kdyby měl zájem jednat byla možnost trénování, případně snížení trestu po uplynutí 3 měsíců.

 Klubem byl již od žákovských let navrhován mezi nejúspěšnější sportovce města Pardubic a Pardubického kraje. V roce 2010 se bez řádné a včasné omluvy nedostavil na vyhodnocení v rámci kraje ani na vyhodnocení sportovců Pardubicka. Toto bylo neseriozní  k organizátorům a sponzorům akce.

Odpovězme si na otázka  v záhlaví. Musel plavec Jedlička praštit s plaváním? Dle našeho názoru určitě nemusel, je to pouze jeho rozhodnutí a nemůže hledat vinu jinde.

Výkonný výbor Sport Club Plavecký areál Pardubice