Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a další občanská sdružení zabývající se sportovní činností na území pardubického okresu, mohou předkládat návrhy na vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců.

Návrhy se předkládají v kategoriích: jednotlivci  –  dospělí, mládež (dorost, junioři), zdravotně postižení, trenéři, kolektivy –  dospělí, mládež (dorost, junioři), ocenění – mimořádné výkony v kat. žactva, dorostu (juniorů), dospělých a seniorů, ocenění – mimořádné zásluhy o tělovýchovu a sport v kategorii sportovec, trenér a funkcionář.

Návrhy se předkládají za výsledky v roce 2012 v prestižních soutěží – za přední místa na MS, SP, ME, EP a v dalších soutěžích světové a evropské úrovně, za získání titulu mistra České republiky u jednotlivců a u kolektivů za medailová místa MČR.

Návrhy se předkládají písemně s uvedením těchto údajů: jméno a příjmení navrhovaného, datum narození, název sportovního subjektu, dosažené výsledky, u trenérů výsledky jejich svěřenců, jméno, příjmení a adresa navrhovatele. Vše na tento email:  hlobil@sport-pardubice.cz či na adresu: sekretariát PSO ČSTV, Pernerova 1490, 530 02 Pardubice. Uzávěrka předkládaných návrhů je 14. prosince 2012.