Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců pardubického regionu a následně i Pardubického kraje má již nepochybně svoje termíny…
Ano, vyhlášení Sportovců roku na úrovni „okresu“ se uskuteční 5. února v pardubickém Domu kultury Hronovická, nejlepší sportovci kraje budou mít slavnostní tečku ve Skutči 23. března.

V Pardubicích se vyhlášení uskuteční již za necelý měsíc. Můžete prozradit něco ze zákulisí příprav?
Máte pravdu, přípravy vlastního vyhlášení vstupují do finální fáze. Podílí se na ní Pardubická sportovní organizace ČSTV spolu se sportovní komisí města, Pardubickým deníkem a poprvé s marketingovou společností ČOK – CZ. V měsíci listopadu a prosinci byla v Pardubickém deníku celkem pětkrát otištěná výzva pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, aby na základě zveřejněných kritérií poskytly ČSTV svoje návrhy nominovaných sportovců. Jejich seznam budeme uzavírat dnes, kdy odborná komise stanoví konečný výběr. Pardubický deník zveřejní jména všech nominovaných sportovců a čtenáři budou moc pomocí hlasovacích lístků dát svému sportovci svůj hlas. Vyhlašovat nejlepší sportovce budeme bez určení pořadí, jak je u nás dlouholetou tradicí, ale v Pardubickém deníku se uskuteční anketa, ve které veřejnost může dát svému sportovci hlas a to v kategoriích jednotlivců. Vyhlašovat budeme i mládež, dále kategorii cvičitelů a a tělesně postižených sportovců. Ten, kdo obdrží v anketě nejvíc hlasů od čtenářů Deníku, stane se sportovcem roku. Hodnocena ale budou i nejlepší družstva, oceněny budou mimořádné sportovní výkony a zvláštním oceněním bude mimořádný úspěch žáka či žákovského družstva. Nezapomíná se ani na celoživotní zásluhy sportovce, trenéra, cvičitele či funkcionáře.

Někteří vynikající sportovci Pardubicka nesplňují kritéria v tom, že svoje sportovní výkony podávají v jiných oddílech ČR nebo dokonce v zahraničí. Je na ně pamatováno?
Nově je zavedena kategorie „krajánek“ a právě ta se týká těchto odchovanců pardubického sportu.