Kritéria pro předkládání návrhů pro uvedené ocenění byla zveřejněna v měsíci září a v těchto dnech již všichni navrhovatelé mají poslední příležitost jak zpracované návrhy doručit na adresu: Pardubická sportovní organizace ČSTV, Pernerova 1490, 530 02 Pardubice. Uzávěrka podání návrhů je totiž již za dveřmi 21. prosince 2009.

Základní podmínkou navrhovaných je členství v tělovýchovné – sportovní organizaci či v občanském sdružení, sídlící na území pardubického regionu – okresu.
Návrhy musí být předkládány v rámci uvedených kritérií:
1. Jednotlivci (dorost a junioři, dospělí, zdravotně postižení, trenéři a cvičitelé).
2. Kolektivy (dorost a junioři, dospělí).

Návrhy jsou předkládány výlučně za dosažené výsledky roku 2009:
– za přední místa na mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových pohárů a dalších prestižních soutěží na světové a evropské úrovni,
– za získaní titulu mistra ČR u jednotlivců a medailová místa MČR u kolektivů.

Kromě toho mohou být oceněny i mimořádné výkony:
– žáka, dorostence–juniora, dospělého, seniora,
– mimořádné zásluhy o tělovýchovu a sport sportovce,
– trenéra–cvičitele,
– funkcionáře.

Návrhy v rámci uvedených kritérií je nutno předkládat písemně s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, datum narození, příslušnost k tělovýchovné jednotě či sportovnímu klubu, adresa bydliště, dosažené výsledky, u trenérů či cvičitelé i výsledky jejich svěřenců.
Další informace zveřejníme v následujících dnech.