Soutěžit se začíná dnes ve 14 hodin, výsledky budou vyhlášeny v pátek.

Účast zdarma

„I přes ekonomické problémy se již podvanácté budou konat oblíbené soutěže v luštění křížovek, sudoku, osmisměrek a kakuro. Zúčastnit se může každý zájemce i z řad široké veřejnosti, a to zdarma v kterékoli z vypsaných kategorií. Přihlášky zájemců postačí až na místě během soutěže, startovné se nevybírá. Věcné ceny lze vyhrát ve všech katego᠆riích," uvedl ředitel luštitelských soutěží Jiří Zvolánek.

Ten je autorem křížovek, které hráči na Czech Open luští. Náročnost jednotlivých disciplín odpovídá běžným křížovkám, které vídáte v novinách a časopisech.

„Všechny kategorie vytvářím tak, aby tematicky souvisely s šachy. Jen sudoku jsem zatím nezasadil do šachového světa. Ale udělat by to jistě šlo. Příprava soutěže je pro mě vlastně každoroční zkouškou logiky," řekl Jiří Zvolánek.

Kromě češtiny jsou úlohy připravovány rovněž v angličtině a ruštině. „Příprava cizojazyčných verzí není tak náročná, jak by se mohlo zdát. Co je ale horší, je sjednotit úrovně ve všech jazycích tak, aby byla soutěž spravedlivá," dodal Jiří Zvolánek.