Tehdy testy ČOI neprošlo 4,8 procenta vzorků. eště předloni v červnu přitom jakostním požadavkům nevyhovělo mírně přes dvanáct procent kontrolovaných vzorků pohonných hmot. Inspektoři za první tři měsíce letošního roku odebrali 719 vzorků pohonných hmot a závady v jakosti zjistili v 38 případech. „Z toho pouze jedno zjištěné porušení jakosti bylo hodnoceno jako závažné. Jednalo se o výrazné překročení limitu obsahu síry u motorové nafty,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

Nejčastějším zjištěním byl v prvním letošním čtvrtletí nevyhovující bod vzplanutí u motorové nafty Automobilové benziny vykázaly závadu v jakosti celkem v devíti případech. Nejlépe obstály vzorky LPG, u kterých nebyla zjištěna žádná závada.