Peníze z prodeje by posloužily na zaplacení části nákladů spojených s výstavbou nové radnice za téměř sto milionů korun, na kterou město nezískalo dotaci.

Cena nyní klesla

V minulosti Přelouč za lesy požadovala dvanáct milionů korun, nyní cena klesla na osm milio〜nů. „Lesy se snažíme odprodat už třetím rokem. Nehospodaříme v nich a předpokládá se zrušení státních dotací, které jsme na ně dostávali. Byla by to další výdajová položka, přitom město lesy ke své činnosti nutně nepotřebuje,“ uvedla Burešová.

Nový posudek

Podle ní by podnikatelé v lesním hospodářství s porosty hospodařili lépe.

Nižší cenu stanovil nový znalecký posudek a odráží i stagnaci či pokles realitního a dřevařského trhu.

Přelouč vlastní 150 hektarů lesa v několika katastrálních územích. Předchozí nabídky zájemce nenašly, proto bude vyhlášena soutěž obálkovou metodou s novou minimální cenou. Vloni skončilo lesní hospodaření se ztrátou zhruba 30.000 korun, podobně jako předloni. Od června 2009 se totiž v lesích neprováděla žádná činnost, což je podle lesního hospodáře města neudržitelné. Do roku 2008 však lesy přinášely zisk v řádu několika set tisíc korun.

A co ostatní města?

Ostatním městům v kraji, která vlastní lesy, loni většinou přinesly zisk v řádech statisíců korun. Výjimkou je Polička s nejrozsáhlejšími lesními pozemky a hrubým ziskem 8,693 milionu. (zr, čtk)