Její majitelé nechtěli tiše pozorovat komplikovanou situaci během pandemie koronaviru a hledali, jak by mohli nejzranitelnějším v komunikaci s úřady pomoci. Firma se proto rozhodla, že živnostníkům a školám nabídne bezpečný způsob, jak vyřizovat různé žádosti na dálku a uvolnila pro ně svou aplikaci pro obsluhu datové schránky a úpravu PDF zcela zdarma.

„Datová schránka úřadu je vlastně taková podatelna na internetu otevřená ve dne v noci, kam můžete poslat jakoukoliv žádost, podnět, odvolání nebo podání ve správním nebo soudním řízení. Na úřad do jeho datovky lze poslat zdarma jakýkoliv dokument, který chce úřad písemně s vlastnoručním podpisem, protože zde funguje na odeslané dokumenty datovkou tzv. fikce podpisu,“ říká Richard Kaucký, jeden ze zakladatelů společnosti Software602.

Člověk, který používá datovou schránku, se během vládou vyhlášeného stavu nouze kvůli šíření koronaviru nemusel starat o to, kdy má jaký úřad otevřeno a zda se náhodou ve frontě s ostatními žadateli nenakazí covidem. Jakýkoli úkon může provést elektronicky i mimo úřední hodiny.

„Datovka je šikovná i pro podnikatele (OSVČ), kteří jí nemají zřízenou státem ze zákona a musí si jí zřídit, protože si pak mohou zažádat datovkou o výpis z rejstříku trestů nebo z živnostenského registru (oblíbená úřední disciplína), datovkou lze komunikovat s berňákem, sociálkou i zdravotní pojišťovnou,“ vypočítává Richard Kaucký.

Dokumenty ve správném formátu

Dokumenty zasílané datovou schránkou ale musí mít určité náležitosti. Především by měly být ve správném formátu PDF, do kterého je pomáhá převádět aplikace Signer od Software602. V ní je také možné tyto dokumenty již v elektronické formě upravovat a pokud to je třeba, vkládat do nich elektronický podpis, ke kterému je ale třeba ještě podpisový certifikát, který lze ovšem snadno pořídit například u společnosti PostSignum.

Jednotliví živnostníci doposud museli za využívání Signeru zaplatit licenční poplatek 2 400 Kč bez DPH, větší týmy mohli získat Signer za 6 900 Kč bez DPH. Tyto platby nyní živnostníkům, školám a pedagogům zcela odpadají.

„Kdyby živnostníci v hojné míře používali datové schránky, mohli si například usnadnit podávání žádostí o kompenzační bonusy za ztráty způsobené vládními opatřeními proti šíření koronaviru,“ je přesvědčený Richard Kaucký. „Pouze 65 tisíc žádostí o Pětadvacítku z celkového počtu 350 tisíc v první vlně poslaly OSVČ elektronicky. Pokud by měly k dispozici nástroj jako je Signer a používaly datovou schránku, byl by tento poměr mnohem vyšší,“ míní Kaucký. (map)