Likvidita. Co říká odborný slovník?

Likvidita je schopnost proměnit se rychle a bez velkých ztrát i nákladů na prostředek směny, tedy na peníze.

V tomto smyslu se hovoří o likviditě: oběživa, hotovosti na účtech, cenných papírů, fyzického kapitálu nebo pozemků. Nejvyšší míru likvidity mají zůstatky na běžných účtech, nejnižší mají pozemky a fyzický kapitál.

Vysvětlení pro děti:

Myslíte si, že když se o někom říká, že je bohatý, že to také znamená, že má hodně peněz? Ne, nemusí to být úplně totéž. To, že je někdo bohatý, může totiž znamenat, že má velký dům, dvě nová auta a drahé obrazy, že vlastní část nějaké továrny nebo mu někdo dluží hodně peněz. Přitom ale sám nemusí mít v peněžence ani na účtu v bance téměř žádné peníze. Takže, kdyby si takový podnikatel třeba právě dnes potřeboval koupit jenom obyčejné kolo, nemusel by na něj mít dost peněz. O takovém majetku odborníci říkají, že má nízkou míru likvidity. To znamená, že takový majitel svoje aktiva, nemůže rychle nebo bez ztráty přeměnit na hotové peníze. Pokud by si chtěl kolo opravdu rychle koupit, musel by totiž nejdřív z dlužníka vymoci dluh, prodat obraz, auto, dům nebo podíl na továrně. To by ale mohlo trvat dost dlouho anebo by za takový svůj majetek dostal jen málo peněz.

A proč si tedy takový boháč nevymění veškerý svůj majetek za hotové peníze a neuloží je v bance? Protože také musí počítat, že by banka mohla třeba zkrachovat a pak za uložené finance dostane jen jejich část a také úroky jsou třeba jen 3 procenta. Dluhopisy od dlužníka mu ale například mohou vynést dvojnásobek, továrna může vynášet ještě podstatně víc. Peníze na běžném účtu zase naopak sice vynášejí jen málo, jsou ale samozřejmě vysoce likvidní.

To ovšem podnikatel také potřebuje, aby mohl například za rozbitý stroj v továrně rychle koupit nový, nebo aby mohl rychle okamžitě investovat do nějaké výnosné činnosti.

A děti, co nám řeknete vy?

Filip Kleprlík, Markoušovice, 14 let
Co je to likvidita nevím. Asi se pomocí toho likvidují nějaké věci.

Eliška Neugebauerová, Jičín, 11 let
Nevím, co si pod tím názvem představit. Něco se likviduje, asi nějaké peníze nebo firmy?

Natálka Doležalová, Zaječice, 7 let
Likvidita bude asi likvidace požárů… Takové slovo jsem neslyšela.

Nikola Tojnarová, Dobruška, 6 let
Nevím, co to je. To se budeme učit až ve škole, kam teprve začnu chodit.

Kateřina Černíková, Pardubice, 9 let
Připomíná mi to slovo zlikvidovat, takže třeba něco hodit do popelnice.

(red, bav)