Společnost Foxconn v současnosti pokračuje v restrukturalizaci své firmy, a to i pardubického závodu. Změny by se měly týkat rovněž památkově chráněného Zámečku.

Budova, jež se významně a tragickým způsobem zapsala do dějin regionu, však zatím stále nevyužita chátrá.

Počítačová společnost Foxconn pracuje slovy svého managementu na zvýšení efektivity výroby a snižování nákladů. „Zřejmě povedou k uzavření značné části výrobních, ale hlavně administrativních budov v časti pardubického areálu zvané Zámeček,“ pravil výkonný ředitel Foxconnu Miloslav Rut.

Změny podle něj nepovedou k omezení výroby, ale pouze jejímu přesunu do prostor s nižšími náklady a lepší efektivitou jejich využitelnosti.

„Počítáme i s přesunem části některých typů výrob a části administrativy do logistického areálu v Černé za Bory a do naší další továrny v Kutné Hoře. O dalším využití prostoru Zámeček v současnosti interně jednáme a hledáme pro něj nejlepší varianty,“ pravil výkonný ředitel Foxconnu.

„Tyto kroky konzultujeme s vedením města, nicméně žádné rozhodnutí v této oblasti nebylo dosud učiněno. Proto dosud nebylo učiněno ani rozhodnutí o dalším osudu historické budovy v našem areálu,“ uvedl.

Dění kolem Zámečku, kde byli za heydrichiády popravováni čeští vlastenci a obyvatelé vypálené osady Ležáky, zajímá Jiřího Kotyka – pardubického historika, který má zásluhu na tom, že se tento objekt po letech jednání přece jen dostal na seznam chráněných památek.

Na Zámečku se před časem natáčel i hraný dokument z doby protektorátu. Byli v něm vězněni lidé před popravou. PODÍVEJTE SE VE FOTOGALERII

„Osud tohohle domu je v současné době velmi tristní, protože je to ruina. Podle mne by stálo za to nějakým způsobem připomenout historii tohoto místa. Je několik možností, všechny jsou samozřejmě finančně náročné a bude se vidět, jestli Foxconn v podstatě vydá tento objekt komerci a bude si ho moci koupit kdokoliv. Anebo magistrát města nebo krajský úřad budou ochotny do těch finančních nákladů nějakým způsobem jít.

Slyšel jsem, že i Památník Lidice by byl ochoten v podstatě využívat tento objekt pro osvětu. To znamená jako nějaké dokumentační a zároveň osvětové středisko – třeba k mládeži a výuce heydrichiády na Pardubicku, protože nic podobného v tomto regionu není. Památník Lidice je státní organizace, která v současné době má pod sebou i památník Ležáky.

Myslím si, podle toho, jak se příznivě vyvíjel osud ležácké expozice, že podobný vývoj by mohl nastat časem i tady v Pardubicích. Pokud tedy budou samozřejmě zmíněné peníze,“ podotkl Jiří Kotyk s tím, že by se na Zámeček mohly získat i prostředky z evropských fondů.