Zájemcům o studium připomínáme, že naše škola nabízí střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou a nástavbové studium.

Dny otevřených dveří a další kola přijímacího řízení na školní rok 2007 – 2008 byly po dobu prázdnin stanoveny na 11. července a 22. srpna, vždy od 13 do 17 hodin.

Od 27. srpna jsou Dny otevřených dveří jako obvykle každou středu od 8 do 17 hodin.
Ohlásit svou návštěvu školy nebo získat informace je možno rovněž u asistentky ředitelky paní Kačerové na telefonním čísle 602 163 890 nebo na 602 163 051, 724 984 581, případně na e-mailové adrese: škola@hshronov.cz.

Na školní rok 2007 – 2008 a 2008 – 2009 nabízíme denní a dálkové studium pro absolventy základních škol i pro vyučené: HOTELNICTVÍ A TURISMUS, MANAGEMENT TURISMU A SLUŽEB, OBCHODNÍ AKADEMIE, KUCHAŘ, ČÍŠNÍK, CUKRÁŘ, PEKAŘ, PODNIKÁNÍ, SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ.
Pro maturanty nabízíme jednoroční denní studium k získání výučního listu.