Chrudimskému deníku to vzápětí po jednání potvrdil člen výběrové komise a místostarosta města Petr Řezníček. „Posoudili jsme u všech uchazečů jejich schopnosti a kvalifikaci pro výkon této práce.

Důležitou roli sehrála znalost prostředí a také názor lidí spjatých s chrudimskou nemocnicí,“ řekl Řezníček. Přiznal, že se definitivně pro Tomáše Vondráčka rozhodl poté, co promluvil s bývalým ředitelem Vojtěchem Němečkem a také s Petrem Čichovským, který je pověřen řízením nemocnice. „Chtěl jsem vědět, jak to vidí oni, nejen z pohledu člena výběrové komise, ale chrudimského politika. Vždyť na dobrém chodu nemocnice má město velký zájem,“ zdůraznil místostarosta Řezníček. Odbor zdravotnictví Pardubického kraje bude novému řediteli v začátcích pomáhat, jeho poradcem by se měl s největší pravděpodobností bývalý ředitel Vojtěch Němeček, kterému bylo k této práci nabídnuto místo lékaře dětského oddělení.