Další novinkou je síťová jízdenka ČD Net, což je obdoba REGIONetu pro celou Českou republiku. Jeden cestující zaplatí 390 korun, skupina dvou až pěti osob 780 korun. Během jednoho dne mohou na tuto jízdenku zákazníci cestovat ve druhé třídě všech osobních i spěšných vlaků, rychlíků a expresů libovolně po celé zemi (ve vlacích kategorie EC/IC je nutné zaplatit síťový poplatek, či si dokoupit místenku).

„České dráhy prostřednictvím jízdenky ČD Net nabízejí cestujícím další produkt postavený na tom, že jako jediný dopravce zajišťuje celosíťovou obslužnost. Reagujeme také na skutečnost, že noví cestující využívají vlaky na dálkové cesty,“ řekl Aleš Ondrůj, ředitel marketingu v osobní dopravě ČD.
Kromě toho dál zůstávají v platnosti současné jízdenky Klasik, stále také platí IN–GOLD a SONE+, u které se ale mění podmínky použití.
SONE+ je jízdenka pro víkendové cestování. Od 10. června bude v osobních a spěšných vlacích stát 130 korun. Pokud bude chtít cestující použít rychlíky či expresy, zaplatí 390 korun. Tato jízdenka však bude platit jen do první příhraniční stanice v Německu. Zároveň vzniká nový síťový doklad pro jízdní kola, který doplňuje stávající nabídku kombinovaných dokladů. Za 50 korun je možné přepravovat jízdní kolo jako spoluzavazadlo během jednoho dne libovolným počtem vlaků ĆD.

Od 10. června 2007 nedochází v Královéhradeckém kraji k žádným změnám zásadního rozsahu.

Nová koncepce síťových jízdenek ČDnabízí výhodné cestování jak v jednotlivých krajích, tak po celé republice. Jízdenky REGIONet jsou dalším krokem ve spolupráci ČD a objednavatelů (zejména krajských úřadů).