Rodina je tradiční hodnota, uctívaná napříč kulturami. Většina lidí ji bere jako něco zcela přirozeného. Někteří z nás ale pocit být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti nikdy nepoznali.

Jsou to děti, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže vychovávat. Na besedě můžete diskutovat s pěstouny o potřebnosti rodiny v životě dítěte, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se přirozeně rozvíjet.

„Věříme, že oslovíme nové pěstouny, kterých je nedostatek,“ říká o projektu Petr Čada, vedoucí pobočky Amalthea v Ústí nad Orlicí.

„Díky získaným financím budeme moci uspořádat besedy v Chrudimi i Pardubicích. Ze zkušeností z předchozích let víme, že pokud je taková beseda s pěstouny přidružena k tematické kulturní akci, počet účastníků, a tím potenciální zájemců o pěstounskou péči, stoupá, “ dodává Petr Čada.

Projekt se snaží přitáhnout pozornost veřejnosti k tématu pěstounství. Pokusit se nabourat ustálené mýty a předsudky, kterými je téma pěstounství opředeno, vyvolat diskuzi o potřebnosti rodiny v životě dítěte, ať vlastní nebo náhradní, namísto ústavní péče, kde dítě nemá šanci se správně rozvíjet.

Za aktivní účasti pěstounů budou přestaveny účastníkům besedy možnosti náhradní rodinné péče a proces příprav pěstounů.