Na nutnost svozu odpadu lze telefonicky upozornit pracovníky technických služeb.

„Pokud je kontejner zoufale přeplněný, dá se samozřejmě taková věc řešit. Svozové dny pro tříděný odpad jsou pondělí a středa. Odpad se sváží jednou nebo dvakrát týdně, podle rozpisu a lokality. Máme tři auta na plasty, dvě na papír a jedno na sklo,“ říká Šárka Klicperová, ekoložka Služeb města Pardubic.

Podle ní se nestává, že by kontejner na tříděný odpad byl přeplněný celý týden. V případě, že by se v dané lokalitě takový dlouhodobě vyskytoval, radí občanům obrátit se na Magistrát města Pardubic, který rozhoduje o umístění jednotlivých kontejnerů.