Pardubický kraj nesouhlasí se snížením účelové dotace krajům na dofinancování dopravní obslužnosti vlády z částky 2 649 milionu korun na 2 049 milionu korun. Memorandum bylo řádně signováno v roce 2009 tehdejším předsedou vlády, ministrem dopravy a ministrem financí, za jednotlivé kraje příslušnými hejtmany a za Asociaci krajů České republiky jejím předsedou.

„Memorandum považujeme za platný a aktuálně právně účinný závazek státu ke kofinancování veřejné regionální osobní železniční dopravy. Česká republika se prostřednictvím Memoranda zcela jednoznačně zavázala k poskytnutí dotací krajům na financování dopravní obslužnosti veřejné dopravy,“ konstatoval náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, investice a dopravní obslužnost Jan Tichý (ČSSD).

V případě přijetí jakéhokoli nového vládního usnesení je podle jeho slov zřejmé, že i eventuální změna textu Memoranda jako takového by vyžadovala souhlas všech stran. „Kraj Memorandum považuje za závazný dokument, v plném rozsahu jej dodržuje a vyzývá tímto Českou republiku, aby tak činila rovněž,“ dodal hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (ČSSD).