Peníze jsou určené na modernizaci veřejné správy. Pardubický kraj dostal nejmenší finanční částku ze všech krajů. Z hlediska indexu úspěšnosti je kraj na osmém místě, nejméně úspěšní jsou při přidělování dotací ve Středočeském kraji, nejlépe je na tom naopak Karlovarský kraj.

„Pardubický kraj je velmi úspěšný v počtu předložených projektů. Zatímco některé z krajů předložily třeba jen dva nebo tři, orgánům veřejné správy Pardubického kraje se zatím podařilo předložit sedm úspěšných projektů v celkové hodnotě přes 120,14 milionu korun,“ zhodnotil čerpání ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR Aleš Temr. Jedním z projektů v Pardubickém kraji je například Zlepšení kvality řízení na Krajském úřadu Pardubického kraje. Projekt bude podpořen částkou téměř 4,9 milionu korun.