Jednalo se o klastr OMNIPACK (výroba obalů) a Technické plasty (manažeři klastru i podnikatelé) za Pardubický kraj a klastr Oberlausitzer Kunsttofftechnik (výroba plastů) za Horní Lužici – Dolní Slezsko. Svého zástupce tu měla i Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a partner Marketingová společnost HorníLužice – Dolní Slezsko. Za Pardubický kraj jednání vedla radní Jana Smetanová, zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost.

 

„Jednání lze považovat za úspěšné a pro obě strany přínosné. Zástupce klastru Omnipack pozval zástupce klastru z Horní Lužice na společný workshop spojený s prohlídkou nově založeného inovačního centra klastru a naopak zástupci klastru Oberlausitzer Kunsttofftechnik pozvali zástupceklastru OMNIPACK a Technické plasty najednání do Horní Lužice o případné spolupráci v rámci evropského projektu. Vedle těchto společných jednání se otevřel prostori pro navázání spolupráce přímo mezi jednotlivýmičleny klastru,“ řekla Jana Smetanová.
Klastr je regionálně umístěné uskupení navzájem propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech, bank, přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují za účelem zvýšení celkové konkurenceschopnosti, ziskovosti a postavení na trhu.