Město perníku bude v příštím roce dotovat likvidaci odpadů téměř 36 miliony korun. „Je to o 6,6 milionu více než letos,“ upřesnila Nataša Hradní z oddělení vnějších vztahů radnice.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, který platí obyvatelé města starší šesti let jednou ročně, zůstane stejný jako loni.

Obyvatelé Pardubic zaplatí v roce 2009 za odpadky 498 korun. „Skutečné náklady na likvidaci odpadu, který za rok vyprodukuje jeden občan města, však činí v současné době 842 korun a v příštím roce dosáhnou 925 korun,“ poznamenala Nataša Hradní.

„Od příštího roku se totiž o 100 korun zvyšuje poplatek připadající obci, na jejímž území skládka leží, za uložení každé tuny odpadu. Město však toto zvýšení nemůže promítnout do výše poplatku hrazeného občany,“ pravila.

„Zákon o odpadech na jedné straně progresivně zvyšuje takzvané skládkové. Od roku 2002 se postupně zvyšuje a z původních 200 korun za tunu uloženého odpadu se v roce 2009 vyšplhá na 500 korun. Na druhé straně byla již v roce 2001 zákonem stanovena maximální výše místního poplatku kterým občané přispívají likvidaci odpadu na 500 korun,“ řekl náměstek pardubického primátora pro ekonomiku Jan Kislinger.

Odpadové hospodářství odčerpává z městského rozpočtu rok od roku více peněz. V roce 2004 činilo skládkovné 200 korun za uloženou tunu a Pardubice dotovaly likvidaci odpadu třemi miliony korun.

„V roce 2005, právě vlivem růstu poplatku za ukládání odpadu, doplatilo město12 milionů korun. V roce 2006 popelnice spolkly 13,2 milionu korun z městského rozpočtu, loni zhruba 22 milionů korun, letos téměř 30 milionů korun a v příštím roce to bude minimálně 35,8 milionu korun,“ podotkla Nataša Hradní.

V letošním roce se občané na likvidaci odpadu formou místního poplatku podíleli téměř 60 procenty, v příštím roce uhradí necelá 54 procenta nákladů.

„V současné době stojí v Pardubicích likvidace odpadu, který vyprodukuje za den jeden člověk, dvě koruny a 31 haléřů. Každý obyvatel města se na likvidaci podílí formou místního poplatku zhruba korunou a 40 haléři, téměř korunu denně za každého občana přidá město,“ uzavřela Nataša Hradní.