Protože i zvýšené tempo obnovy, vzhledem k počtu vozidel dopravce, neumožňuje realizovat zásadní kvalitativní změny v nejbližších letech, je nutno zaměřit pozornost na využití dalších zdrojů, které se nabízí zejména v souvislosti s programy EU.

Celkem ČD vynaložily a vynaloží v letech 2001 – 2010 jen na modernizaci motorových kolejových vozidel přes 3,5 miliardy korun. Objem investic v Královéhradeckém kraji se na tomto podílí podstatným dílem – 600 milionů korun. Z tohoto důvodu bylo po kraji požadováno pro rok 2007 i navýšení ceny za dopravní výkon. Nevýhodou tohoto způsobu obnovy je omezený rozsah finančních prostředků, který zejména neumožňuje rychlou obnovu vozového parku na elektrifikovaných tratích Královéhradeckého kraje v nejbližších letech.