Při tradičním společenském setkání ve Východočeském divadle ve čtvrtek večer představila pardubická stavební firma Chládek a Tintěra svůj nový projekt.
Podnik přechází na holdingovou strukturu pod společným názvem Enteria. Holding má devět dceřiných společností, přes šest stovek zaměstnanců a jeho tržby dosahují 2,3 miliardy korun.

„Architektem“ změny je spolumajitel firmy Ondřej Chládek.

„Nejde o žádný módní rozmar,“ říká Chládek. „Chceme zásadně zlepšit fungování stávající skupiny podniků zaštiťovaných naší firmou a hlavně vytvořit přehledný prostor pro budoucí rozvoj,“ vysvětluje Ondřej Chládek. Plány holdingu jsou velkolepé.

„Dlouhodobý výhled počítá v roce 2017 v pesimistickém případě s 21, v optimistickém dokonce až s 50 dceřinými společnostmi, 1300 až 3400 pracovníky a tržbami v rozmezí 5,2 až 13,7 miliardy korun,“ míní Ondřej Chládek. „Nebo možná eur?“ dodává.

Překvapivým krokem je nový název holdingu. Chládek a Tintěra disponuje dobře zavedeným obchodním jménem i známým exotickým logem, které zobrazuje hrocha. Proč tedy změna?

„Hroch je specifickým symbolem pro pracovníky stavební firmy Chládek a Tintěra. Ať si ho nechají a dál šíří její dobré jméno. A pracovníci dceřiných firem, ať i do budoucna nosí v srdci své vlastní obchodní značky. Holding je firmou správcovskou a servisní, která slouží všem stejně, nikoliv firmou obchodní. Ve znaku Evropské unie také nefiguruje německá orlice nebo francouzská trikolora,“ uvádí Chládek.

Název holdingu Enteria prý vznikal v „kalupu“, když bylo třeba narychlo nahradit původně zvažované jméno Etheria. To se příliš podobalo již existujícímu názvu jiné společnosti a rejstřík je odmítl zaregistrovat.

Rozhovor s Ondřejem Chládkem

Ve čtvrtek 20. března představila pardubická stavební firma Chládek a Tintěra při tradičním společenském setkání ve Východočeském divadle nové organizační uspořádání společnosti. Od prvního května letošního roku přechází podnik na holdingovou strukturu. Požádali jsme o rozhovor jednoho z architektů organizační změny – pana Ondřeje Chládka.

Jaké cíle sledujete uskutečňovanou organizační změnou? Má nějaké hlubší důvody, nebo jen napodobujete jeden z módních podnikatelských trendů?
Rozhodně se nejedná jenom o módní rozmar. Na to je projekt holdingu příliš pracný a nákladný. Holdingové uspořádání si klade za cíl zásadně lepší fungování stávající skupiny podniků, zaštiťovaných naší firmou, a hlavně vytvoření přehledného a symetrického prostoru pro budoucí rozvoj. Vlastní-li stavební firma další dceřiné stavební společnosti, obtížně se naplňují priority počínání a vymezují kompetence. Dochází k asymetrickému, někdy i nekompetentnímu rozhodování atd. Stručně řečeno, je tím naplňováno lidové rčení o bližší košili než kabátu.

Říkáte pracná a nákladná záležitost? Přece stačí jen změnit organizačního pavouka, vypořádat majetek, vymyslet nový název, všechno to právnicky ošetřit a máte hotovo, ne?
Tohle je bohužel hluboce zakořeněná a přitom tragicky mylná zjednodušená představa, kterou často uplatňují i sami kormidelníci organizačních změn. Právě z ní pramení obrovské problémy, doprovázející u nás většinu strukturálních změn nejen v podnikatelské, ale i veřejné sféře.
Každá organizace je nesmírně složitým sociálním systémem, který není snadné popsat, natožpak úspěšně rekonstruovat. Nejprve musíte vytýčit reálnou strategii, veřejně ji vysvětlit a projednat, získat pro ni podporu u lidí a poté trpělivě vykonat obrovskou mravenčí práci, aby se vám tu počáteční „chiméru“ podařilo proměnit v reálnou skutečnost. Na té práci se podílí početný tým lidí, jejichž počínání musí být výborně koordinováno.
Kdyby se jednalo jen o „pavouky“, peníze a právnické kličky, byly by kvalitních podniků na každém rohu tucty. Jak ale můžeme pozorovat v praxi, je i dnes o dobré organizace velká nouze.

Takže se jedná o běh „na dlouhou trať“?
Přesně tak. Původní nesmělý nápad na vytvoření velké firmy coby integrovaného souboru malých firem „rodinného“ typu je datován v roce 1992, neúspěšně jsem ho znovu prosazoval roce 2000 a teprve předloni zřejmě nastala ta správná chvíle k praktické realizaci. Rok 2006 jsme věnovali strategickým úvahám, od ledna 2007 už pracoval početný tým našich lidí na konkrétní přípravě a letos v květnu to naše plavidlo slavnostně spustíme poprvé na vodu.
Možná by to šlo i rychleji, ale uvědomte si, že na tomhle projektu dělá většina pracovníků firmy navíc vedle své rutinní práce. Protože musíme normálně fungovat a při tom ten náš obchodní dům zároveň přestavujeme.

A proč jste si na ten Váš projekt organizačních změn nenajali specializovanou firmu? Nebo ho jen prostě od někoho neopsali?
Protože to dost dobře nejde. Každý podnik je svým způsobem originál a potřebuje „ušít“ strukturu přesně na míru. A protože naše firma už svým logem hrocha naznačuje, že se jedná o podnik mimořádně exotický, museli jsme všechno vymyslet úplně sami. Nebo snad víte o někom, kdo vyrábí kabáty pro hrochy v konfekci?

To sice nevím, ale napadá mne, proč má Váš holding nový název, když máte k dispozici dobře zavedené obchodní jméno a to poněkud exotické logo?
Tuhle otázku jsem očekával hned na začátku. Musel jsem na ni svým spolupracovníkům mnohokrát odpovídat. Takže: Hroch je specifickým symbolem pro pracovníky stavební firmy Chládek a Tintěra. Ať si ho nechají a dále šíří její dobré jméno. A pracovníci dceřiných firem ať i do budoucna „nosí v srdci“ své vlastní obchodní značky. Holding je firmou správcovskou a servisní, která slouží všem stejně; nikoliv firmou obchodní. Ve znaku Evropské unie taky nefiguruje německá orlice nebo francouzská trikolóra.

Tak. Postěžoval jste si, jaká to byla těžká práce, tak mi teď taky povězte, jaký konkrétní užitek ten holding vlastně přinese a jak se vůbec bude jmenovat.
Nejdřív to jméno. Samo od sebe nás za celý rok příprav nic světoborného nenapadlo, tak jsme ho museli vytvořit uměle. Jméno organizace je záležitost zdánlivě titěrná, avšak nesmírně důležitá. Původně se měl mateřský holding jmenovat „ETHERIA“, ale rejstřík ho z důvodu podobného, již existujícího názvu jiné společnosti odmítl zaregistrovat. Takže jsme nakonec ve velkém kalupu vymýšleli název jiný. Vznikla z toho „ENTERIA“, která má podle mého názoru o třídu horší brandingovou kvalitu, i když na první pohled vypadá skoro stejně. To jsou ty drobné detaily. Ale snad si zvyknem.
Užitek holdingu pro dceřiné společnosti, potažmo zaměstnance dceřiných firem a zákazníky je prosperita. Prosperující organizací je podnik ekonomicky úspěšný, se kterým jsou lidé (zaměstnanci, zákazníci, veřejnost atd.) SPOKOJENI. Oba tyto parametry jdou ruku v ruce. Je to synergická záležitost. Ale my soudíme, že na prvním místě jsou přece jen spíš lidé a teprve na druhém peníze. Může to vypadat falešně, ale je to tak. Možná se tady projevuje efekt domácího českého kapitálu. Zahraniční investoři touto naší „úchylkou“ většinou netrpí.
Z věcného hlediska by měl holding jednak naplňovat funkci, či spíše poslání „správného kapitalisty“, což doposud děláme jaksi bokem při jiné práci. A protože podnik „dělá vlastník“, je zapotřebí pro tuto klíčovou činnost vytvořit organizaci: nesmrtelnou právnickou osobu, která zaručí i do budoucna správné přístupy, garantované dnes pouze osobami fyzickými, tedy smrtelnými. Tyhle nadšené aktivisty by měla nahradit profesionální organizace. V jejím rámci počítáme také s majetkovou, později i řídící participací našich zaměstnanců.
Druhou zásadní funkcí holdingu je profesionální servis všem dceřiným společnostem v oblasti takzvaných podpůrných či nadstavbových všeobecných činností: strategie, personalistika, finanční řízení, informační technologie, administrativní a právní ochrana atd. atd. Tedy to, co samo o sobě „nic nevydělává“, ale v globální ekonomice je pro každý podnik existenční nezbytností.
Zdůrazňuji ještě jednou slovo „SERVIS“, tedy služby. Nebude to žádné vládnutí úředníků v „bílém domě“, kteří buzerují různými výnosy podřízené organizace a přitom nenesou za svá rozhodnutí bezprostřední odpovědnost.

Vidím, že ten projekt filosoficky promýšlíte. Ale zajímaly by mne taky věci hmatatelné a kvantifikovatelné. Počet dceřiných společností, počty zaměstnanců, objemy prodeje…
O tomhle už opravdu jen velmi stručně. Já považuji za primární parametr kvalitu a teprve potom velikost. S velkými a nekvalitními projekty má lidstvo spoustu trpkých zkušeností.
Takže v současnosti je to 9 dceřiných společností, 626 zaměstnanců a 2,3 miliardy tržeb. Dlouhodobý výhled počítá v roce 2017 v intervalu pesimistický respektive optimistický scénář s 21 až 50 dcerami, 1 300 až 3 400 pracovníky a tržbami v rozmezí 5,2 až 13,7 miliardy korun. Nebo už možná Eur??
To jsou pochopitelně obrovské intervaly, ale pro nás mají tahle čísla jen orientační význam. Budujeme organizaci pružnou a otužilou, která se dokáže s těžce kvantifikovatelnou budoucností velmi dobře vypořádat.